<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Mer trøbbel for Tinholt & Co.

Plan- og bygningsetaten i Oslo vil forby tiltak på flere eiendommer på Ullern, deriblant den som Tinholt Eiendom og Stegg Eiendom vil bygge flere luksusleiligheter på. Grunnen er planer om å utvide en vei med fortau.

Kan ta tid: Byggeprosjektet til Tinholt Eiendom og Stegg Eiendom på Ullern kan ta lang tid å realisere nå som kommunen har varslet at den har igangsatt detaljregulering for å utvide Vesteråsveien. Foto: Tinholt eiendom
Eiendom

Som Kapital har omtalt tidligere, har Terje Tinholt og Stegg Eiendoms nyboligprosjekt i Gregers Grams vei på Ullern i Oslo møtt motstand fra både Plan- og bygningsetaten i Oslo og naboer som blant annet mener at byggene de har tegnet er for høye og stjeler fjordutsikten. 

Tinholt og Steggs byggesøknad nummer tre er stadig til behandling, flere uker etter at Oslo kommunes egen frist har utløpt, men nylig lot kommunen høre fra seg. Meldingen fra Plan- og bygg var imidlertid ikke svar på søknaden, men derimot et “varsel om midlertidig forbud mot tiltak”. Dermed risikerer byggeprosjektet å bli værende i limbo i lang tid.

Planlegger fortau

Prosjektet i Gregers Grams vei 2A er et av to boligprosjekter varselet fra kommunen rettes mot. Det andre ligger i Vesteråsveien 1 og 3, der EHS Real Estate har søkt om riving av en tomannsbolig og oppføring av tre nye tomannsboliger. Tinholt og Stegg har søkt om å reise tre bygg med totalt fem boligenheter.

Bakgrunnen for varselet er et tredje prosjekt, i Vesteråsveien 16–18, hvor det er igangsatt detaljregulering for utvidelse av eksisterende vei til ni meter for å få plass til fortau. 

Bymiljøetaten har nylig uttalt i en høringsrunde at et fortau må på plass i en del av Vesteråsveien som grenser til eiendommen i Gregers Grams vei 2A for å sikre tilgjengelighet for ulike brukergrupper.

For prosjektet i Vesteråsveien 1 og 3 kan den utvidede veien påvirke utbyggingspotensialet, mens for Gregers Grams vei 2A mener kommunen at det er søkt om tiltak “som kan vanskeliggjøre planarbeidet” for veien, ifølge varselet.

Øvre Ullern: Vesteråsveien, som kommunen ønsker å utvide, grenser til vestsiden av eiendommen til Tinholt og Stegg Eiendom, mens Gregers Grams vei ligger på østsiden. Foto: Oslo kommune

Kritisk til forbud

“Et midlertidig forbud mot tiltak varer i inntil fire år, men kan i særlige tilfeller forlenges. I løpet av disse fire årene må kommunen vedta en ny plan for området, hvis ikke faller forbudet bort,” heter det i varselet, der det bes om kommentarer innen to uker.

Da Kapital tok kontakt før denne fristen var løpt ut, ønsket ikke utviklingssjef Jeanette Bratt å gå i detaljer på hva Tinholt Eiendom vil foreta seg, utover at de vil komme med en merknad. Men det er på det rene at de mener et byggeforbud ikke er riktig i forbindelse med deres prosjekt.

– Vi kan ikke se at det er riktig at vi skal forelegges et midlertidig forbud. Vi har ikke blitt forespurt av Plan- og bygningsetaten om hva som er konsekvensen for vår eiendom. Vi har heller ikke fått svar på hva i vårt omsøkte tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, forklarer Bratt.

Hun viser videre til at det ikke er endelig avgjort at veien skal utvides, da omregulering av Vesteråsveien fortsatt er til behandling og det foreligger ulike forslag.

Kjøpte for 53 mill.

Tidligere eiendomsmegler Terje Tinholt har i Tinholt Eiendom med seg Bryn Eiendom, med brødrene Jan Ivar og Petter Nygaard i spissen, samt komikeren Thomas Giertsen, på eiersiden.

Den aktuelle tomten i Gregers Grams vei er på 3,4 mål og ligger på Ullernåsen, med utsikt over Oslofjorden. Tinholt og Stegg vil rive en gammel Arneberg-villa som ble kjøpt fra ekteparet Moltzau på tvangssalg for 53 millioner kroner i 2018. Planen var først å bygge ti luksusleligheter, men siden har prosjektet blitt nedskalert, og nå ser det altså ut til å ta lang tid å få realisert planene.