<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Økende Kina-risiko: Fremover kan det komme et realt nedsalg av kinesiske aksjer. Det kan bli følgene om man lener seg på funnene i en større Bank of America-undersøkelse.   Foto: Bloomberg / Bloomberg

Kina-eufori ved veis ende?

Aldri før har Bank of America registrert en større andel forvaltere – verden over – som nå er ganske så bekymret for sine kinesiske aksjeposisjoner. De har rett og slett steget for mye på kort tid, pekes det på, samtidig som utsikter til enda mer inflasjonstrøbbel er et særlig illevarslende tegn for Kina-aksjer.   

Globalt, men også på Oslo Børs, har investorenes risikotoleranseevne vist bemerkelsesverdig styrke så langt i 2023. For rekken med alt annet enn børsstimulerende makrodata er lang – men likefult har investorene blant annet sett igjennom de illevarslende inflasjonstallene i håp om en lavere prisstigningstakt senere i 2023. Også det kinesiske aksjemarkedet har fått merke effekten av stadig flere foroverlente investorer – bare siden årsskiftet har utenlandske kapitalinstitusjoner kjøpt kinesiske aksjer til en verdi av litt over 20 milliarder dollar, vel 210 milliarder kroner, viser data gjengitt i Financial Times

Volumet er dobbelt så høyt som i tilsvarende periode i 2021, som var et rekordnivå. Men – på kort tid har engstelsen blant en rekke av de mest innflytelsesrike investormiljøer verden over økt om at marsjfarten har vært altfor høy i det kinesiske aksjemarkedet, rapporterer Bank of America. Og skulle disse holdningene gi seg utslag i faktiske aksjenedsalg, gis det direkte følger også for andre aksjemarkeder – inkludert vår egen Oslo Børs.

Inflasjonsengstelsen øker  

Den kinesiske børsskepsisen er nå signifikant, peker den amerikanske investeringsbanken på. For etter å ha vært i kontakt med over 260 toneangivende kapitalforvaltere verden over, som kontrollerer en samlet forvaltningskapital på rundt 7.500 milliarder kroner, er frykten klart tiltagende om at det sterke momentet som har vært i det kinesiske aksjemarkedet helt siden starten av november har vært for sterkt. 

Bank of America har helt siden 1985 jevnlig målt stemningen blant globale kapitalforvaltere, og aldri før enn hva tilfellet er nå har banken registrert en tilsvarende høy forvalterandel – det vil si 20 prosent – som tilkjennegir en reell frykt for at kinesiske aksjer har steget for mye – og dessuten utgjør en for stor andel av deres respektive porteføljer. Det er særlig inflasjonsbekymringene som nå tiltar, faktisk mener over en tredjedel av respondentene at en gjenåpning av den kinesiske økonomien ikke bare vil trekke landets egne prisstigningsrater klart oppover, men også globalt – og vil dessuten vare mye lenger enn hva man tidligere har sett for seg. Og i et slikt perspektiv er særlig kinesiske aksjer utsatt, mener altså en stadig økende andel av kapitalforvalterne Bank of America har vært i kontakt med. 

Vil vokse – men utenfor Kina 

Mindre Kina-konsentrerte aksjeporteføljer kan også være på trappene – men av mer strategiske årsaker. For en rekke av det mektigste kapitalforvalterne i USA, som Capital Group, JP Morgan Asset Management, T Rowe Price og BlackRock, har varslet at de i årene som kommer vil fase mer av sine vekstressurer særlig inn mot Europa, og da på bekostning av nye kinesiske fremstøt. Omallokeringen henger særlig sammen med de amerikanske kapitalforvaltningsselskapenes frykt for at det politiske forholdet mellom Kina og USA vil bli merkbart dårligere med tiden, samtidig som forvalterne trigges av attraktive europeiske rammevilkår for bærekraftinvesteringer, en aktivaklasse flere og flere investorer etterspør konkret.  

Det klare toneskiftet hos Bank of America-respondentene til tross, hos Société Générale mener man kinesiske aksjer har mer å gå på. Investeringsbanken estimerer at Shanghai-børsen handles til en P/E for inneværende år på litt over elleve med en antatt gjennomsnittlig inntjeningsvekst på nesten 18 prosent. Dette er fordelaktige multipler, pekes det på, hensyntatt at tilsvarende multipler ligger på 12,4 og 6,7 prosent om man ser på fremvoksende markeder under ett. Ett er sikkert – den viktige kinesiske nøkkelindeksen CSI 300 er så langt i år opp med nær seks prosent, men er likefult ned med om lag halvannen prosent siste måned. En viss kinesisk børsskepsis ser man altså klare tegn til etter en hesblesende start på 2023.

   

 

Investor
Investornytt