<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Økende Kina-risiko: Fremover kan det komme et realt nedsalg av kinesiske aksjer. Det kan bli følgene om man lener seg på funnene i en større Bank of America-undersøkelse.   Foto: Bloomberg / Bloomberg

Kina-eufori ved veis ende?

Aldri før har Bank of America registrert en større andel forvaltere – verden over – som nå er ganske så bekymret for sine kinesiske aksjeposisjoner. De har rett og slett steget for mye på kort tid, pekes det på, samtidig som utsikter til enda mer inflasjonstrøbbel er et særlig illevarslende tegn for Kina-aksjer.   

Globalt, men også på Oslo Børs, har investorenes risikotoleranseevne vist bemerkelsesverdig styrke så langt i 2023. For rekken med alt annet enn børsstimulerende makrodata er lang – men likefult har investorene blant annet sett igjennom de illevarslende inflasjonstallene i håp om en lavere prisstigningstakt senere i 2023. Også det kinesiske aksjemarkedet har fått merke effekten av stadig flere foroverlente investorer – bare siden årsskiftet har utenlandske kapitalinstitusjoner kjøpt kinesiske aksjer til en verdi av litt over 20 milliarder dollar, vel 210 milliarder kroner, viser data gjengitt i Financial Times

Volumet er dobbelt så høyt som i tilsvarende periode i 2021, som...

Investor
Investornytt