<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Inge Harald Berg
Eier og styreleder i Nordlaks
Foto: Andreas Klemsdal
Født1964
BostedStokmarknes
UtdannelseAkvakultur
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022
Foto: Andreas Klemsdal
Nr 23
-4 Plassendring
Se hele listen >
11,60
mrd formue 2022
-1,28 %
Informasjon
Født1964
BostedStokmarknes
UtdannelseAkvakultur
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022

Inge Harald Berg startet Stokmarknes i det små for 30 år siden, og har siden bygget opp et lakse- og ørretimperium gjennom Nordlaks. Selskapet ble preget av pandemien, men har siden slått sterkt tilbake. Bedret bunnlinje til tross, tilgang på ny informasjon gjør likevel at Bergs formue er noe redusert fra i fjor.

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt for Inge Harald Berg, og barna Robin Harald Berg, Therese Steinum Berg, Amalie Berg og Sivert Berg.

Bakgrunn

Med utdannelse innen akvakultur og erfaring som driftsleder hos selskapet Stø Fiskeoppdrett i bagasjen kjøpte Inge Harald Berg sin første oppdrettskonsesjon på Hanøya i Vesterålen i 1989. Dette var starten på historien til Nordlaks, som siden skulle bli det største oppdrettsselskapet i Norge som er eid av én og samme familie.

Nordlaks er bygget stein på stein, med virksomhet innen stadig flere deler av oppdrettsverdikjeden, og Berg har i tillegg utmerket seg ved å være tidlig ute med innovasjoner. Det sistnevnte inkluderer blant annet bestilling av det som da var verdens største brønnbåt i 2010, senere verdens første gassdrevne brønnbåt og nå sist såkalte havfarmer. Etter hvert skulle imperiet, eid gjennom Berg Holding, blant annet bestå av Nordlaks Produkter, Nordlaks Eiendom, Nordlaks Transport, Nordlaks Smolt og Nordlaks Brønnbåt.

Inge Harald Berg har i senere tid fått følge av arvingene i styre og stell i konsernet, og nylig ble det kjent at han har overført verdier for fem milliarder kroner til barna Therese, Robin, Amalie og Sivert.

De siste årene har det ellers blitt kjent at Berg har gjort flere øvrige investeringer, blant annet innen hotell og i fotballklubben Bodø-Glimt.