<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Petter Olsen
Eier av Firmament
Foto: NTB scanpix
Født1948
BostedBærum
Utdannelse
BransjeHotell/Reiseliv
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: NTB scanpix
Nr 232
-24 Plassendring
Se hele listen >
2,00
mrd formue 2022
0,00 %
Informasjon
Født1948
BostedBærum
Utdannelse
BransjeHotell/Reiseliv
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Rederarving og kunstsamler Petter Olsens investeringsselskap Firmament gikk med store underskudd flere år på rad. Dette snudde i fjor. Olsens eksponering mot verdipapirmarkedet bidrar positivt. Ellers er en stor del av formuen i private eiendeler som eiendom og kunst.

Bakgrunn

Petter Olsen eier forvaltningsselskapet Firmament. Selskapet ble etablert i 1966 som Petter Olsen Trading. Først i 2002 fikk selskapet navnet Firmament. Gjennom selskapet er Olsen opptatt av å utvikle prosjekter som kombinerer lønnsomhet med kultur og miljø. Han har blant annet endel eiendomsutvikling på La Gomera, som er den nest minste av Kanariøyene.

Petter Olsen er yngre bror av skipsreder Fred. Olsen og har en liten eierandel i hans cruisevirksomhet, Fred. Olsen & Co.

Olsen har også en betydelig kunstsamling, blant annet med 38 bilder av Edvard Munch. I 2012 solgte han en av de fire originale utgavene av Edvard Munchs “Skrik” i pastell. Petter Olsen fikk 107 millioner dollar, og maleriet ble da verdens dyreste bilde solgt på auksjon. Det var hans far, Thomas Olsen, som etablerte den viktige Munch-samlingen. Etter en sak mellom Petter og Fred. Olsen, ble samlingen ført over til Petter, slik det sto i testamentet til deres mor.

I 1966 tok Petter over Ramme Gård i Hvitsten, hvor det har blitt drevet økologisk dyrking av en rekke ulike grønnsaker. Fra 1910 bodde Edvard Munch på gården og malte flere av sine verdenskjente malerier. Etter mange år med planlegging og forvandling åpnet Petter Olsen i 2020 endelig Ramme Gård for publikum som en kulturdestinasjon

Setter av fem dager til Munch-fradrag

I november skal Høyesterett vurdere om Petter Olsens Ramme gård er trofé eller næring, og hvor langt skattemyndighetene kan gå i å spekulere i overskuddsevne. 

Tolkningen av virksomhetsbegrepet på avveie

Kostnader i næringsvirksomhet kan fradras, mens kostnader til hobby og andre fritidsaktiviteter ikke kan fradras. Men grensen kan være vanskelig, og praksis er ute på tvilsomme veier.

Skatterettens virksomhetsbegrep i fokus

Skatteloven har regler om “virksomhet” og merverdiavgiftsloven om “næringsdrivende”. Begge lover knytter viktige virkninger til dette. Men er det samme begrep i de to lovene, og – ikke minst – hva gjelder hvis det er tvilsomt om aktiviteten vil gi overskudd i overskuelig fremtid?

Ny rekord for Harald Sohlberg-maleri

“Den gamle Kapteinsgaard / Vintereftermiddag”, malt av Harald Sohlberg, oppnådde ny auksjonsrekord for kunstneren da det ble solgt for 32 millioner kroner i London i begynnelsen av desember.

Har solgt seg kraftig ned i Timex

Fred. og Petter Olsens selskaper, samt en stiftelse tilknyttet brødrene, har solgt seg ned til 35 prosent i klokkekonsernet Timex. Dermed slipper de å skatte av fremtidige inntekter fra Timex-døtre i skatteparadis.