<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Carl Diderik Cappelen
Styreleder i Ulefoss
Foto: Høyre
Født1955
BostedNome
UtdannelseSiviløkonom
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022
Foto: Høyre
Nr 202
0 Plassendring
Se hele listen >
2,35
mrd formue 2022
+14,63 %
Informasjon
Født1955
BostedNome
UtdannelseSiviløkonom
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022

Cappelen driver med litt av hvert. Han er engasjert i selskaper knyttet til produksjon av kumlokk, rammer og sluk, vann og avløp, bygg og anlegg m.m., og han sitter også på betydelige verdier i skog. I tillegg til dette er han engasjert i flere vannkraftverk, og med dagens strømpriser er det ingen overraskelse at det har gått eventyrlig.

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt for Carl Diderik Cappelen og Johan Diderik Cappelen. 

Bakgrunn

Cappelen er sjettegenerasjons eier av Ulefos Gruppen, et nordisk selskap som utvikler og distribuerer produkter innen gategods, bygg og anlegg og utemiljø. Selskapet består blant annet av Ulefos Jernværk, som er Norges eldste gjenlevende industribedrift. Cappelen besitter også hele 226.000 dekar skogareal på Østlandet og er investert i kraftindustrien gjennom Ulefoss Kraftverk.