<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Trond Harald Klaveness
Styreleder i Rederiaksjeselskapet Torvald Klaveness
Foto: NTB scanpix
Født1964
BostedOslo
UtdannelseBoston University
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022
Foto: NTB scanpix
Nr 81
+24 Plassendring
Se hele listen >
4,85
mrd formue 2022
+38,57 %
Informasjon
Født1964
BostedOslo
UtdannelseBoston University
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022

Da verdiene i farens rederi ble delt etter uenigheter om driften, overtok Trond Harald shippingvirksomheten, mens eiendoms- og finansporteføljen tilfalt Tom Erik. Fjoråret ble tidenes beste for Klaveness Marine Holding. Selskapet opplevde et kraftig resultatløft takket være bil- og containerskip. Også eiendomsporteføljen har hatt en jevn og god utvikling det siste året.

Bakgrunn

Trond Harald Klaveness fra Oslo er en norsk arving og eiendomsinvestor. Hans far, Torvald Klaveness, stiftet rederiet med samme navn som ham selv i 1946. I 2011 ble selskapet delt mellom hans to sønner, Tom Erik og Trond Harald Klaveness. Førstnevnte ble tildelt eiendoms- og finansporteføljen, og sistnevnte fikk shippingvirksomheten.

Trond Harald styrer shippingvirksomheten gjennom selskapet Torvald Klaveness, og arbeider for det meste med tørrbulk-segmentet.

Reitan og Tollefsen med gigantisk formueshopp

Odd Reitan og Ivar Tollefsen har hatt en formuesøkning det siste året som ingen andre nordmenn kan matche. De har begge blitt 13 milliarder kroner rikere siden i fjor, tilsvarende et daglig hopp i formuene på 36 millioner kroner.

Venter resultatnedtur i 2022

Ernst Meyer tar over et selskap som har prikket inn toppformen. I fjor satt rederiet igjen med et overskudd på 100 millioner dollar.

Halverer containerflåten

Torvald Klaveness Gruppen fortsetter nedsalget i containerskipssegmentet. I løpet av kort tid er denne delen av flåten halvert.