<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Finn Wilhelm Sinkaberg
Hovedeier i Sinkaberg-Hansen
Foto: Iván Kverme
Født1951
BostedVikna
Utdannelse
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023
Foto: Iván Kverme
Nr 149
-35 Plassendring
Se hele listen >
2,90
mrd formue 2023
-19,44 %
Informasjon
Født1951
BostedVikna
Utdannelse
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023

Sinkaberg er gründer og majoritetseier i oppdrettsselskapet Sinkaberg-Hansen. Konsernet oppnådde rekordomsetning på 3,1 mrd. i fjor, og slaktet 57.303 tonn fisk. Til tross for bedret topplinje i 2022 blir effekten bremset av grunnrenteskatten, som gir lavere multipler på laks.

Bakgrunn

Finn Wilhelm Sinkaberg startet med oppdrett som en sidenæring mens han jobbet på farens fiskemottak på Helgelandskysten. I 1978 setter Sinkaberg de første fiskene i havet, og to år senere slaktet de 3.000 fisk. Driften gikk godt utover 80-tallet, og selskapet ervervet en tomt på Marøya for å bygge slakteri, fôrkjøkken og fryseri. 

På midten av 80-tallet etableres Berg-Hansen Bindalssmolt, som de fusjonerer med i 1997. Før fusjonen i 97 opplever oppdrettsnæringen noen harde år, men Sinkaberg klarer seg gjennom dårlige tider og startet i 1996 med videreforedling av laksen. Fusjonen mellom Sinkaberg og Bindalssmolt var både for å sikre lokale arbeidsplasser og dra nytte av stordrift.

SinkabergHansen er i dag et fullintegrert sjømatselskap og kontrollerer hele prosessen fra smolt til slakt.