<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Øyvin Anders Brøymer
Investor
Foto: Arendal Fossekompani
Født1948
BostedOslo
UtdannelseMBA
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Styremedlem

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022
Foto: Arendal Fossekompani
Nr 114
+6 Plassendring
Se hele listen >
3,60
mrd formue 2022
+16,13 %
Informasjon
Født1948
BostedOslo
UtdannelseMBA
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Styremedlem

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022

Den tidligere Høegh-direktøren og norgesmesteren i roing har de siste årene gjort en formue på aksjeinvesteringer gjennom selskapet Intertrade Shipping. Hemmeligheten har vært å plukke enkeltaksjer, og sitte langsiktig. Børsen har behandlet investoren pent det siste året. Brøymer eier i tillegg eiendom både i Norge og i Sverige.

Bakgrunn

Den tidligere Høegh-direktøren og norgesmesteren i roing investerer i aksjer gjennom Intertrade Shipping. I tillegg sitter Brøymer også på eiendom både i Norge og Sverige.

Storaksjonærer hev seg på kriseemisjonen

Øyvin Brøymer og Kristian Falnes satt klare da Archer måtte ut med kjemperabatt. – Jeg hadde forsvart eierandelen på høyere kurs enn 1 krone, sier Falnes.

Våpenkappløpets vinnere

Kongsberg Gruppens aksje har steget solid etter den russiske invasjonen av Ukraina. Dette kommer både offentlige og private aksjonærer til gode.

Investorkongene som har tjent milliarder

Bjellesauer, kalles de gjerne. For når denne gjengen satser på aksjer, henger mange seg på. De har til dels svært ulik bakgrunn, men felles for dem er at de har bygget enorme formuer på sine investeringer.

Har truffet blink i aksjemarkedet

Hva skjer hvis man har investert i Medistim, Arendals Fossekompani, Torghatten, Kongsberg Gruppen og Bonheur? Da kan man vise til et stort overskudd i fjor.