<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Kjell Kristoffersen
Deleier og styreleder i IK Gruppen
Foto: IK Gruppen
Født1954
BostedOslo
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022
Foto: IK Gruppen
Nr 299
-35 Plassendring
Se hele listen >
1,50
mrd formue 2023
-16,67 %
Informasjon
Født1954
BostedOslo
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022

Kjell Kristoffersen og Bjørn-Erik Indahl eier gjennom IK Gruppen om lag 185.000 kvm med næringslokaler i Oslo. I tillegg til å drifte og forvalte eiendom bygger selskapet også ut boligenheter for salg/utleie og næringslokaler for utleie. En kombinasjon av svakere resultater og lavere verdi av eiendommene presser ned duoens formue.

Bakgrunn

Duoen Kjell Kristoffersen og Bjørn-Erik Indahl har siden 1990 operert innen segmentene eiendomsforvaltning, -utvikling og -entreprenørtjenester, i tillegg til korttidsutleie. Konsernet, organisert gjennom IK Gruppen, nærmer seg samlede eiendomsverdier på seks milliarder kroner, som genererer godt over 200 millioner i årlige leieinntekter.