<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Susanne Nagell-Erichsen
Eier av Odden Forvaltning og 5 prosent av Blommenholm Industrier
Foto: Privat
Født1969
BostedHøvik
Utdannelse
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: Privat
Nr 236
+10 Plassendring
Se hele listen >
1,75
mrd formue 2021
+20,69 %
Informasjon
Født1969
BostedHøvik
Utdannelse
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

De tre søstrene Nagell-Erichsen har i motsetning til broren Jan beholdt sine aksjer i Blommenholm Industrier. Aksjer som takket være verdiutviklingen av i første rekke Schibsted, men også Adevinta, har hatt en pen økning det siste året. I tillegg har Blommenholm realisert endel av investeringene i Adevinta. Men søstrene vil ha en fullstendig realisering av verdiene i selskapet. I februar i år ble det innlevert en stevning fra de tre med krav om oppløsning av selskapet – subsidiært en innløsning av B-aksjene på samme måte som broren. Blommenholm har innhentet juridiske betenkninger som konkluderer med at søksmålet ikke kan føre frem.

Bakgrunn

Susanne Nagell-Erichsen er datter og arving etter Tinius Nagell Erichsen, som døde i 2007. Tinius var største aksjonær i Schibsted, og sammen med søsknene Karina, Margrete og Jan overtok Susanne aksjene i Blommenholm Industrier. Dette selskapet er største aksjonær i Schibsted, og ble også en av de største aksjonærene i Adevinta da denne virksomheten ble skilt ut.

Jan Nagell-Erichsen solgte seg ut av Blommenholm Industrier i 2020, men de tre søstrene sitter alle fortsatt på fem prosent av aksjene i dette selskapet. Opprinnelig satt søsknene med 60 prosent av aksjene i Blommenholm Industrier, men de solgte seg kraftig ned i 2012 for å redusere formuesskatten.