<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Trond Lykke
Deleier Bunnpris
Foto: Håkon Sæbø
Født1946
BostedDrammen
Utdannelse
BransjeHandel
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Håkon Sæbø
Nr 231
+2 Plassendring
Se hele listen >
1,50
mrd formue 2020
+11,11 %
Informasjon
Født1946
BostedDrammen
Utdannelse
BransjeHandel
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Konsernet har de siste årene gjennomført en strukturendring fra heleide butikker til franchisebutikker. Endringen har resultert i bedre resultater, og familiens formue vokser.

Bakgrunn

Trond Lykke, som grunnla Bunnpris-kjeden, døde i november. Han ble 74 år gammel. 

Trond Lykke, født 3. februar 1946, var er en norsk forretningsmann, konsul og tidligere politiker bosatt i Trondheim. Lykke gikk økonomisk gymnas i Trondheim, og studerte også i England. I 1968 trådte Trond Lykke inn i familieselskapet I.K. Lykke, som eier dagligvarekjeden Bunnpris. 

Den første Bunnpris-butikken åpnet i 1981 på Øya i Trondheim. Lykke satt i sjefsstolen frem til 2005 da sønnen Christian Lykke tok over.

Virksomheten i I.K. Lykke ble etablert i 1830 av Iver Knudsen Lykke i Trondheim, og ble omdannet til aksjeselskap 2. februar 1918. Selskapet har siden vært familieeid, og i 1978 tiltro Trond Lykke som administrerende direktør i dagligvarekonsernet, som femtegenerasjon i Lykke-familien. I.K Lykke har gjennom sitt eierskap av Bunnpris en markedsandel på rundt fire prosent i den norske dagligvaresektoren, og er en av de mindre nasjonale aktørene. 

Likevel kan I.K. Lykke skilte med over 240 butikker, fordelt ut over det ganske land. Siden Trond Lykke ble direktør i 1978 har omsetningen økt betraktelig fra 145 millioner kroner, til en samlet omsetning på over 6,4 milliarder kroner i 2019. I 2005 overlot Trond Lykke ledelsen til sin sønn Christian Lykke, som sjette generasjon i Lykke-familien.

For øvrig har Trond Lykke vært styremedlem i Norges kolonial- og landhandelforbund, samt formann i Kolonialkjøpmennenes forening i Trondheim. Lykke har også vært aktiv politiker, og jobbet som varamedlem og senere fast møtende medlem for Trondheim Høyres bystyre i totalt åtte år. Lykke har også vært dansk konsul i Trondheim. I 2013 ble Lykke utnevnt til ridder av 1. klasse av Dannebrogordenen, og ble i 2005 tildelt Kongens fortjenestmedalje i gull for sitt samfunnsengasjement.