<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Herman Friele jr.
Eier og styreleder i B. Friele & Sønner og Friele Forvaltning
Foto: Kind Norway
Født1943
BostedHjellestad
UtdannelseNorges Handelshøyskole
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: Kind Norway
Nr 346
-37 Plassendring
Se hele listen >
1,40
mrd formue 2022
0,00 %
Informasjon
Født1943
BostedHjellestad
UtdannelseNorges Handelshøyskole
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Bergens tidligere ordfører solgte i 2013 kaffehuset Friele. Pengene fra salget har blitt brukt til å bygge opp selskapene B. Friele & Sønner og Friele Forvaltning, med hovedvekt på eiendom. Selskapene har hatt en relativt beskjeden verdiutvikling det siste året, hvilket gjør at Friele ender opp med samme formue som i fjor.

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt for Herman Friele jr. og Anne-Birgitte Friele. 

Bakgrunn

Tidligere Bergensordfører Herman Friele har etter salget av det velkjente kaffehuset Friele i 2013 allokert formuen i ulike aktivaklasser, blant annet eiendom og finansielle plasseringer.  Også broren Berent Friele sitter på verdier innen finans og eiendom. Familiens kaffevirksomhet har sine røtter tilbake til 1799.