<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Anne Catrine Møller
Deleier Møllergruppen
Foto: aars.no
Født1962
BostedOslo
UtdannelseMedisin
BransjeHandel
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022
Foto: aars.no
Nr 51
+6 Plassendring
Se hele listen >
6,90
mrd formue 2022
+25,45 %
Informasjon
Født1962
BostedOslo
UtdannelseMedisin
BransjeHandel
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022

Familien Møller eier gjennom holdingselskapet Aars det velkjente familieselskapet Møller Mobility Group, som teller nesten 4.400 ansatte og 45 bilforhandlere i Norden. Bilforhandlerne har opplevd fantastisk vekst de siste årene, hvilket har ført til at familieformuen øker med ca. 6 mrd. kr.

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt for Anne Catrine Møller samt slektningene Anna Møller Heger og Bo Martin Møller.

Bakgrunn

Er sannsynligvis Norges mest formuende psykiater. Driver egen praksis i eierfamiliens flotte lokaler i Bygdøy alle 4 på Frogner i Oslo vest og har behandling av barn- og ungdom som sitt spesialfelt. Lillesøster til tidligere styreformann Harald Møller og barnebarn av bilgründeren Harald A. Møller (1895-1987). 

Etter fisjonen i 2003, der MøllerGruppen ble delt i to, trådte hun tydeligere frem i eierrollen. Hun har brakt sine erfaringer fra helsevesenet med seg inn i arbeidet. “Jeg har mer tro på å forebygge enn å helbrede“, har hun sagt på en årskonferanse i bedriften. 

Sammen med sine brødre Harald og Morten definerer hun eierrollen som et teamarbeid. Hun har to barn, en jente og en gutt, som begge er eiere i holdingselskapet Aars og hun var i mange år den av Møller-søsknene som kjørte den klart mest moderate bilen, en VW Polo.