<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Gerd Mary Lovise A. Meland
Styremedlem Meland Eiendom
Foto: Privat
Født1947
BostedLurøy
Utdannelse
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022
Foto: Privat
Nr 93
+16 Plassendring
Se hele listen >
4,45
mrd formue 2022
+28,99 %
Informasjon
Født1947
BostedLurøy
Utdannelse
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022

Familien Meland eier gjennom Meland Eiendom Lovundlaks. De siste årene har vært eventyrlige for oppdrettskonsernet, og fjoråret var intet unntak. Fasiten viste rekordomsetning og nest beste bunnlinje noensinne. Gode resultater i kombinasjon med multippelekspansjon gir eierne et solid hopp i formuen.

Bakgrunn

Hans Petter Meland blir av enkelte ansett som en av drivkreftene bak fremveksten av lakseoppdrett i Nord-Norge, da han allerede tidlig på 1970-tallet var med på forsøk knyttet til utsetting av laksesmolt. Årene som fulgte ble brukt på å bygge opp oppdrettsaktøren Lovundlaks, som i 2019 oppnådde et resultat på over 350 millioner kroner. 

Sønnen, Jacob, overtok driften i 2016 etter Hans Petters mangeårige tjeneste og bidrag, og sitter ved roret i dag. Etter Hans Petters bortgang i 2018 har eierandelene i oppdrettsselskapet blitt fordelt i familien, men det er imidlertid enken Gerd Mary Lovise som sitter med det klare flertallet av A-aksjer, og således tildeles selskapets verdi i sin helhet på våre lister.