<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Ine Marie Eriksen Søreide
Leder av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget (H)
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Født1976
BostedOslo
UtdannelseCand.Jur.
BransjePolitikk
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Nr 25
Ny på listen
Se hele listen >
Informasjon
Født1976
BostedOslo
UtdannelseCand.Jur.
BransjePolitikk
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Som tidligere utenriksminister opparbeidet hun seg et solid renommé i utenrikspolitiske saker, både internt i UD, men også nasjonalt og internasjonalt, hvor hun har et mektig nettverk. Også erfaringen som tidligere forsvarsminister kommer godt med i en tid da Europa preges av Russlands krigføring i Ukraina, truende propaganda fra president Putin og sabotasjetrusler mot kritisk infrastruktur.

Norges mektigste kvinner 2020

Coronapandemien har ikke bare tatt liv og satt mye av økonomien ut av spill. Den har også rokket ved noe av makten i samfunnet. Dette er nå Norges 100 mektigste kvinner.