<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Marie Benedicte Bjørnland
Politidirektør
Foto: Håkon Mosvold Larsen
Født1965
BostedSandefjord
UtdannelseJurist
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Håkon Mosvold Larsen
Nr 24
-8 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1965
BostedSandefjord
UtdannelseJurist
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Som sjef for det øverste ledelsesnivået i politiet har Bjørnland nok å fylle dagene med. Hun har opparbeidet seg stor tillit og anerkjennelse, har stor innflytelse over hvordan fremtidens politikorps vil være organisert, og er ikke redd for å ta upopulære avgjørelser. Bjørnland tiltrådte som politidirektør for Politidirektoratet og politi- og lensmannsetaten i 2019, etter å ha vært sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Tidligere har hun blant annet vært politimester i Vestfold, konstituert politimester, politiinspektør og visepolitimester.