<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Eli Telhaug
Departementsråd i Arbeids- og sosialdepartementet
Foto: Tore Kristiansen
Født1962
BostedOslo
UtdannelseSiviløkonom fra NHH
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Tore Kristiansen
Nr 29
+3 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1962
BostedOslo
UtdannelseSiviløkonom fra NHH
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Telhaug leder Arbeids- og sosialdepartementet på vegne av statsråden, og har det overordnede ansvaret for viktige etater som Nav, Arbeidstilsynet, Riksmekleren og Statens Pensjonskasse. Siviløkonomen sies å ha solid innsikt i administrativ ledelse, samt god forståelse av de ulike prosessene i departementet.