<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Heidi Heggenes
Departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet
Foto: Fredrik Varfjell/NTB
Født1965
BostedOslo
UtdannelseJurist fra UiO
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Fredrik Varfjell/NTB
Nr 34
0 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1965
BostedOslo
UtdannelseJurist fra UiO
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Den administrative sjefen i Justisdepartementet sies å være rett kvinne på rett plass. Heggenes har ord på seg for å være strategisk, og har tung kompetanse på offentlig forvaltning. Særlig kommer juristens erfaring med beredskapsarbeid og krisehåndtering departementet til gode. Heggenes var tidligere ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor.