<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Heidi Heggenes
Departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet
Foto: Fredrik Varfjell/NTB
Født1965
BostedOslo
UtdannelseJurist fra UiO
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Fredrik Varfjell/NTB
Nr 25
+9 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1965
BostedOslo
UtdannelseJurist fra UiO
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Heggenes var eneste reelle kandidat til stillingen da hun for fem år siden ble utnevnt til departementsråd. Hun har en lang karriere i regjeringsapparatet bak seg. I tillegg har hun bred erfaring med beredskapsarbeid og krisehåndtering. Det kommer både sjefen og resten av Justis- og beredskapsdepartementet til gode.