<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Nina Schanke Funnemark
Skattedirektør
Foto: Hege Aas
Født1970
BostedBærum
UtdannelseJurist fra UiO
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023
Foto: Hege Aas
Nr 89
-8 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1970
BostedBærum
UtdannelseJurist fra UiO
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2023

Stillingen som skattedirektør regnes som en av de mest sentrale topplederstillingene i staten. Schanke Funnemark har litt over 7.000 ansatte under seg, og er i år ansvarlig for å hente inn rundt regnet 2.100 milliarder kroner til staten i skatte- og avgiftsinntekter. Juristen har fra før mange lederroller på CVen. Bl.a. har hun vært adm. dir. i Lånekassen.

– En milepæl for norsk næringsliv

Fra og med i dag kan norske selskaper levere skattemeldingen – men det må skje på en helt ny måte. De gamle skjemaene på Altinn fungerer ikke lenger.

Denne gruppen risikerer skattesmell

Personer som har eller har hatt fastrentelån, er en av gruppene som står i fare for å få skattesmell hvis ikke skattekortet for 2024 endres.

Venter halvering av oljeskatten

Ifølge beregninger fra Oljeskattekontoret er petroleumsskatten for 2023 estimert til om lag 433 milliarder kroner, en halvering sammenlignet med 2022.