<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Tore Aksel Voldberg
Investor
Foto: Iván Kverme
Født1963
BostedOslo
UtdannelseHandelshøyskolen BI
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022
Foto: Iván Kverme
Nr 278
Ny på listen
Se hele listen >
1,50
mrd formue 2021
Ny på listen
Informasjon
Født1963
BostedOslo
UtdannelseHandelshøyskolen BI
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022

Voldberg hadde et kanonår i fjor. Mesteparten av verdiene er børsnoterte aksjer gjennom investeringsselskapene Skøien og Dukat, med et resultat på 800 millioner i 2020 i Skøien. Bunnlinjen har dermed vokst med godt over treganger’n siden 2019, og et tilsvarende hopp fant sted i det noe mindre Dukat. Voldberg har store eierposter i et fåtall aksjer, som Vaccibody, Kahoot og Nordic Semiconductor. Spesielt sistnevnte har skutt i været, med en oppgang på ca. 117 prosent siden nyttår. Bor i en av Norges råeste privatboliger, Skøien hovedgård ved Frognerparken.

Sitter fast i chips-tapssluk

Runar Vatne, Tore Aksel Voldberg og Geir Førre må vente. Børsnoteringen i chips-eventyret Novelda er utsatt inntil videre.

Milliardene som ble borte

Det blir stadig flere milliardærer i Norge, men det har også forsvunnet tallrike milliarder som følge av børsbobler og fallende aksjekurser. Her er taperne på 400-listen. 

Voldberg selger kraftig

Tore Aksel Voldberg solgte Kahoot før Softbanks salg til General Atlantic. Nå pøser han ut aksjer i Nykode på stupende børskurser.

Voldberg tapte over 200 mill.

Etter å tjent nesten 900 millioner i 2020, tapte Tore Aksel Voldberg over 200 millioner kroner på aksjer og derivater i fjor.