<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Trond Eirik Paulsen
Grunnlegger av PowerOffice
Foto: Erlend Kjernli
Født1972
BostedBodø
Utdannelse
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022
Foto: Erlend Kjernli
Nr 157
-7 Plassendring
Se hele listen >
2,75
mrd formue 2023
-5,17 %
Informasjon
Født1972
BostedBodø
Utdannelse
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022

PowerOffice-gründeren solgte 87 prosent av livsverket sitt til software-giganten Visma for 2,4 mrd. kr i 2019. Grunnet manglende informasjon estimeres verdiene til å ha fulgt teknologiindeksen, og Paulsens formue reduseres derfor i år. Midlene forvaltes i dag gjennom holdingselskapet Kulta Invest.