<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Børsfrykten slipper ikke taket

Wall Street: Strever etter å finne retningen. Foto: Bloomberg / Foto: Bloomberg
Reportasjer

Nok en uke passeres med paddeflate børsbevegelser, totalt sett. Hovedindeksen på Oslo Børs er i løpet av den siste handelsuken helt uforandret, noe som betyr at den også står på stedet hvil så langt i 2023. Utviklingen illustrerer godt hvor bred investorusikkerheten er, selv om det tikker inn enkelte analyser som mener inflasjons- og rentetoppen så smått nærmer seg, både globalt og her i Norge. Dette scenarioet får altså ingen bred tilslutning på Oslo Børs, og når en rekke forvaltere i tillegg mener inntjeningsestimatene er for stive, holdes mye ledig investeringskapital på sidelinjen. 

Overfor Finansavisen uttalte nylig Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management at etter hans vurdering  vil inntjeningsestimatene for Hovedindeksen nå komme ned, og trakk i den forbindelse særlig frem Equinor som sårbare med tanke på de fallende gassprisene. 

Oljeprisen tikker derimot ufortrødent videre – og mer er i vente, pekte nylig Bjarne Schieldrop på overfor samme avis. SEBs råvaresjef spår en tiårig oljeopptur, med sterke priser der oljeselskapenes kontantstrømmer kommer til å ese videre ut. Slår denne prognosen inn, vil de høye oljeprisene gi en kraftig økning i operatørselskapenes investeringsetterspørsel. Flere og flere investorer på Oslo Børs legger tydeligvis dette perspektivet til grunn, når man nå ser ytterligere kursoppganger for en serie av børsens toneangivende oljeserviceselskaper. Seismikkselskapet PGS har gått som en rakett på Oslo Børs så langt i år, spesielt utløst av en overbevisende fjerdekvartalsrapport som nettopp bekreftet en trend der operatørene nå for alvor øker sin investeringstakt – i dette tilfellet opp mot seismikk. Vi tror fortsatt på ytterligere kursløft for hele oljeservicesegmentet på Oslo Børs, selv i en tid der investorene samlet sett opptrer mer disiplinert enn på lenge.

Det overordnede børsbildet, både her hjemme og internasjonalt, er i en forholdsvis skjør forfatning. Og bedre blir det ikke når Morgan Stanley ikke utelukker et kraftig børskrakk på Wall Street. Den amerikanske investeringsbanken mener bedriftene i USA gjennomgående nå opplever at kostnadene vokser klart raskere enn inntektene, i sin tur drepende opp mot bedriftenes marginutvikling. Også en annen ledende investeringsbank, UBS, advarer investorene og uttaler i et nylig sluppet analysenotat at forholdet mellom risiko og avkastning på de brede internasjonale børsmarkedene ikke fremstår som særlig attraktivt, nettopp på grunn av press mot selskapenes resultatvekst. Investorene får heller ikke støtte fra sentralbankene med det første – for eksempel viser nye tall fra USA at den amerikanske økonomien vokste med nesten tre prosent i fjerdekvartal, regnet på årsbasis, noe som er klart høyere enn det analytikerne på forhånd hadde sett for seg. Samtidig ligger den årlige prisveksten i USA på om lag seks prosent, milevis over inflasjonsmålet, og tallene gir rammer for fortsatt høye amerikanske styringsrenter. 

I sum forventer vi en børsuke her hjemme med forsiktige børsbevegelser, samlet sett, men der den ledige investeringskapitalen fortsetter å sige inn mot hele bredden av oljeservicesegmentet. 

Sigurd E. Roll, investoransvarlig Kapital