<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Hovedtrenden fra siste ukers børsbevegelser fortsetter i samme spor, altså egenkapitalmarkeder som sliter kraftig med å finne en stabil grunn. Fra USA tikker det riktignok inn inflasjonsdata som nå trekker i retning av at det allerede til høsten kan komme rentekutt derfra, slik også den svenske storbanken SEB spår i en ny strategirapport, men investorene på Wall Street famler likevel i blinde, da potensielle rentekutt utlignes av de pågående amerikanske bankurolighetene – sammen med all makroøkonomisk usikkerhet. På Oslo Børs ser man tilsvarende utvikling, kursene hopper fra dag til dag – samlet sett ligger Hovedindeksen mer eller mindre på samme indeksnivåer som for en uke siden, noe som gir en årsoppgang på litt over en prosent. Vi forventer en ny moderat børsuke her hjemme, der også omsetningen blir lav som følge av flere fridager.

Energisektoren kan skilte med en ukesoppgang på litt over tre prosent, men bredden av de energirelaterte selskapene på Oslo Børs er likevel siden årsskiftet ned med i gjennomsnitt litt over åtte prosent. Oljeprisen ligger rundt 75-streken, og gir for øyeblikket ingen umiddelbar drahjelp opp mot nevnte sektorklasse – men en forsiktig tolkning av siste ukes oppgang kan kobles som at enkelte investorer nå posisjonerer seg opp mot en sektor som så langt i 2023 har gjort det langt svakere enn markedet ellers. Og fra sentrale industrihold råder optimismen: – Vi ser helt klart en oppgang i omsetning og kontraktsinngang, uttalte konsernsjef Kristian Johansen i TGS i forbindelse med de nylig fremlagte kvartalstallene. I løpet av førstekvartal endte konsernomsetningen på 228 millioner dollar, en oppgang på ganske nøyaktig 100 prosent målt mot tilsvarende kvartal i 2022. Den klare industrioptimismen og dokumenterte vekstfremgangen til tross, seismikkselskapet har likevel korrigert ned med nesten 20 prosent siste måned – en korreksjon drevet i første rekke av siste tids oljeprisfall og jevnt over avtakende risikovillighet blant egenkapitalinvestorene, tror vi. Men det fundamentale knyttet til i dette tilfellet TGS-verdsettingen forventer vi gradvis gir mer kursstøtte. Også undervannsentreprenørselskapet Subsea 7 har korrigert ned siste uker, selv om det har kommet på bordet en sterk førstekvartalstapport, bunnsolide omsetningsprognoser sammen med stadig tilførsel av nye kontrakter. I sum forventer vi at en serie olje- og oljerelaterte selskaper vil stå bedre i kurs utover annet halvår, en naturlig konsekvens av at deres aktivitetsnivå og marginer nå utvikler seg klart positivt.

På Oslo Børs må likevel investorene bare stålsette seg for nye norske renteøkninger. SEB spår altså rentekutt i USA allerede til høsten, og tror Riksbanken fra og med april 2024 begynner å kutte i sine signalrenter. På kort sikt får altså ikke egenkapitalmarkedene noen pengepolitisk hjelpepakke, noe som gir rammer for nye usikre børsuker – men der vi altså forventer at energisektoren på Oslo Børs bør finne bedre kursstøtte enn hva tilfellet har vært siste måned.      

Sigurd E. Roll, investoransvarlig Kapital