<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Politikere og skatt

Ekspedisjonssjef Therese Steen ved statsministerens kontor (SMK). Foto: Roger Holmsen
Leder og kommentar

Debatten om stortingsrepresentanter og statsråders skatt ved bruk av såkalte pendlerboliger, er slett ikke slutt. Ifølge VG driver ekspedisjonssjef Therese Steen ved statsministerens kontor (SMK) et iherdig lobbyarbeid for at færrest mulig skal få skatt på fordelen av å bo i gratis pendlerboliger. Steen er en solid jurist med et stort ansvar ved SMK, men en topp skattejurist ser hun ikke ut til å være.

Hun er derfor kommet i konflikt med Skattelovavdelingen i Finansdepartementet som ifølge Steen “stadig snevrer inn sin forståelse av unntakene som gjelder for politikere.”

Det er vanskelig for oss å komme med en endelig dom i denne skattesaken, men vår faste skatteekspert (les atikkel her) kan trolig komme med en fornuftig faglig vurdering.

For oss er skattespørsmålet ganske enkelt.

Stortingsrepresentanter og statsråder med bolig utenfor Oslo (minst 40 kilometer fra Stortinget) får tildelt gratis pendlerboliger i Oslo for å unngå at de må betale boligutgifter to steder. Det vil være urimelig og vanskeliggjøre et folkestyre med representanter fra hele landet.

Men hvis politikerne ikke har bolig (boligutgifter) på hjemstedet eller for eksempel leier ut egen bolig på hjemstedet, skal de betale skatt av fordelen av å ha en gratis bolig i Oslo.

Fordelen kan ha en verdi på flere hundre tusen kroner i året, og den skal beskattes som alle andre fordeler vanlige folk måtte få i sitt arbeid.

Dette er et standpunkt Skattelovavdelingen har hatt lenge, men ekspedisjonssjef Therese Steen stiller spørsmål om politikere virkelig må ha “merkostnader” på hjemstedet for å slippe fordelsbeskatningen.

Vi vet ikke hva Steen tenker på når hun trekker frem “merkostnader,” men hun mener kanskje at en hybel hos mor og far, som det betales minimalt for, er merkostnader nok, eller det er nok å inngå en kunstig og falsk leieavtale som ikke brukes (jfr Hadia Tajik).

Til Finansdepartementet skriver Steen, ifølge VG, at “vi er nok uenige i hva som er en naturlig språklig forståelse av ordet ‘merkostnader’, og hvilke slutninger som derfra kan trekkes til hva som eventuelt er vilkår etter loven.”

Therese Steen legger åpenbart opp til at det skal bli minst mulig skatt for bruk av gratis pendlerboliger, og hun kan avsløre at de som får en slik fordelsbeskatning, nok vil anke skattesakene til Skatteklagenemda og/eller anke til domstolene.

Pendlerboligsakene kan derfor bli gående i mange år fremover.

“SMK vil måtte forholde seg til de avklaringene av gjeldende rett som kommer i disse ‘prosessene’, skriver ekspedisjonssjef Steen.

Det ser ut som hun legger opp til langvarig utmattelseskrig med Finansdepartementet og lovavdelingen der.

Det ser ut som hun legger opp til langvarig utmattelseskrig med Finansdepartementet og lovavdelingen der.

Vi skal be vår skatteprofessor se på saken. I neste nummer eller nummeret deretter.