<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Åpenhetslov til besvær

Må bedrifter nå ettergå menneskerettigheter helt ut i råvarekjeden hos alle leverandører? Ja, sier ordlyden i åpenhetsloven.

NYE TAKTER: – Dette er en lov som ikke ligner på noen andre, sier PwC-advokat Marianne Støkken Pilgaard. Foto: Iván Kverme
Næringsliv

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og stiller strenge krav til åpenhet og ansvarlighet i leverandørkjeden. Loven sier at virksomheter i større grad skal kjenne til arbeidsforholdene i sine verdikjeder og være transparente om hvordan man jobber for å sikre at produktene og tjenestene selskapet tilbyr er blitt fremstilt på en måte som ivaretar menneskerettighetene.