<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

SMB-bedriftene dynges ned av rapporteringskrav

SMB-bedriftene dynges ned av nye rapporteringskrav og lover. Konsernleder i Amesto AccountHouse, Siri Nilssen, er redd mange små og mellomstore bedrifter kommer til å knekke ryggen i løpet av vinteren.

Siri Nilsen - Amesto Anton Soggiu
Næringsliv

– Det er ingen tvil om at denne vinteren kommer til å bli ekstremt krevende for mange av SMB-bedriftene, sier Nilssen.

Hun påpeker at det ikke bare er strømprisene som er ute av kontroll. Det samme er lønnsveksten, råvarekostnadene og den geopolitiske stabiliteten i markedene bedriftene opererer i. Samtidig krymper tilgangen på investeringsmidler i takt med det økte rentenivået.