<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Grønne revisorer

Revisorene er på full fart inn i markedet for bærekrafttjenester. Men alle i bransjen er ikke like begeistret over å vaske verden grønnere.

Eget bærekraftsakademi: Revisorforeningene og de fem største norske revisorfirmaene har startet eget bærekraftsakademi. Fra venstre: Karen Kvalevaag (adm. direktør i Revisorforeningen), Roland Fredriksen (KPMG), Finn Ole Edstrøm (EY), Eli Moe-Helgesen (PWC), Torgeir Dahle (Deloitte) og Erik Helge Lie (BDO). Foto: Eivind Yggeseth
Næringsliv

Det er ingen tvil om at markedet for bærekraftrapportering kommer til å bli av det gigantiske slaget. Ingen store norske bedrifter kommer utenom å rapportere etter EUs omfattende bærekraftstandarder som trer i kraft fra 2024, og året etter må også SMB-bedriftene til pers. Da kommer det flere bransjespesifikke standarder fra Brussel blant annet for SMB-selskapene.

Det er bedriftene som vil være ansvarlige for rapportering, men skal rapportene bli troverdige, er det mye som taler for at de må verifiseres, kvalitetssikres og attesteres. I tillegg vil det bli krav til at bærekraftinformasjonen også må inngå som en del av styrets årsberetning og revideres av en uavhengig tredjepart.

Og det er vel ingen her i landet som kan utføre disse oppgavene bedre enn revisorene? Det mener i hvert fall både Revisorforeningen og toppledelsen i de fem norske revisjonsgigantene: EY, PwC, BDO, Deloitte og KPMG. Revisorforeningene har sammen med de store revisjonsselskapene allerede startet sitt eget bærekraftakademi, og interessen både fra næringslivet og fra revisorene er stor. Første kull er alt godt i gang og fulltegnet. 100 ledende næringslivsrepresentanter og 150 revisorer hadde sikret seg plass på kull 1.

Lenger ned i revisjonshierarkiet er ikke entusiasmen alltid like stor. Bærekraft og grønn politikk er ikke noe en tallknuser nødvendigvis har greie på, og holdningen er nok fortsatt den blant mange av revisorene at de skal bekrefte informasjonen i finansregnskapet og intet annet.

Det er imidlertid en kamp de er nødt til å tape. Pengene rår naturligvis også i denne bransjen. Allerede nå er snakk om inntekter i hundremillionersklassen, og det vil trolig ikke gå mange år før man snakker om et milliardmarked. 

Man skal naturligvis heller ikke se bort fra at det er mange i revisjonsbransjen som ønsker å være med på å tilrettelegge for at samfunnet går i en mest mulig bærekraftig utvikling. Det siste synes spesielt å være tilfelle for de yngre revisorene. De ønsker å jobbe med bærekraft, og får de ikke den muligheten, takker de rett og slett nei til jobbtilbudet.

Revisorene må bli grønnere enten de vil eller ei.