<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Brukervilkår

Abonnementet løper inntil oppsigelse foreligger. Ved prisøkning blir løpetid for abonnement avkortet tilsvarende. Ved oppsigelse midt i en abonnementsperiode vil tilgodehavende beløp normalt ikke refunderes for papirabonnement. For digitalt abonnement refunderes ikke eventuelt tilgodehavende ved oppsigelse.

Leveringen forskuddsbetales i samsvar med den betalingsperiode abonnenten har valgt. Leveringen blir stoppet hvis innbetaling ikke er mottatt innen rimelig tid etter forfall.

Sluttregning sendes for den tid publikasjonen er levert. Abonnement kan kostnadsfritt flyttes til en annen fast eller midlertidig (ferie) adresse i Norge. Flytting ut av Norge medfører høyere pris grunnet portotillegg. Dersom publikasjonen uteblir, er vårt erstatningsansvar begrenset oppad til det abonnenten har betalt for tilsvarende tidsrom. Forsinkelse vil normalt ikke erstattes.

Reklamasjoner vedr. mangelfull distribusjon må meddeles umiddelbart til kundeservice.

Som abonnent av Kapital vil du motta driftsmeldinger via sms eller e-post tilknyttet ditt abonnement. Det kan være henvendelser rundt betaling, levering av magasinet eller annen viktig informasjon rundt ditt produkt. Annen kommunikasjon: Vi sender ut nyhetsbrev til abonnenter, dette kan være tips om redaksjonelt innhold, utgivelse av magasiner eller andre goder rundt ditt abonnement. Vi sender i snitt ut fire til fem nyhetsbrev per måned. Du kan enkelt endre dine samtykker til nyhetsbrev. Logg deg inn på Min side, se etter menypunktet «Samtykker».

Du avslutter abonnementet ved å ta kontakt med Hegnar Media ved å sende e-post til abo@mediaconnect.no. Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.