<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Børsens beste på bærekraftrapportering

Informasjon om miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold fra de børsnoterte selskapene blir stadig viktigere for investorer og analytikere. Slik scorer de hundre største børsnoterte selskapene i Norge, Sverige og Danmark på bærekraftrapportering.

Foto: Erik Johansen
Næringsliv

Rapporten Bærekraft på børs utarbeides årlig av Position Green Group (tidligere The Governance Group), en totalleverandør av bærekrafttjenester i de skandinaviske landene. I rapporten gis det en vurdering av bærekraftinformasjonen til de hundre største børsnoterte selskapene i Norge, Sverige og Danmark det foregående året. Disse vurderes på en skala fra null til fire på rekke delområder, og tildeles deretter en totalkarakter på en skala som strekker seg fra A til F.

En rekke av bedriftene som omtales i rapporten er kunder av Position Green Group. For å sikre rapportens uavhengighet er metoden og kriteriesettet kvalitetssikret i samarbeid med akademiske partnere og investorer, mens vurderingen av hvert enkelt selskap er gjennomført av NHHS Consulting i Norge og Danmark, samt Sustainergies i Sverige. 

Kapital, som er mediepartner i forbindelse med lanseringen av rapporten, har arbeidet uavhengig med den redaksjonelle dekningen.

* Enkelte selskaper fikk oppjustert sine karakterer i etterkant av at Kapital uke 36 gikk i trykken. De norske selskapene dette gjelder er Aker BP, Aker Solutions (begge A til A+) Grieg Seafood, Multiconsult, Anora Group, Aker Horizons (alle fra A- til A), Aker Carbon Capture, Sparebanken Vest, Aker, Tomra Systems (B+ til A-), Selvaag Bolig, Crayon Group Holding, Lerøy Seafood og Atea (B til B+), samt Olav Thon Eiendomsselskap og Pexip Holding (C til B).