<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Tidenes comeback: Oljeselskapene dro igjen det største lasset da norske bedrifter gjennomførte snuoperasjonen i 2021 og oppnådde en rekke nye rekorder. Thomas Sola

Norges 500 største bedrifter

I snart 50 år har Kapital kommet med en årlig status for verdiskapningen til tungvekterne i norsk næringsliv. I 2021 gjennomførte Norges største bedrifter en utrolig snuoperasjon, og rekordene kom på løpende bånd. 

Kapital publiserer hver år før sommerferien den mest oppdaterte oversikten over de tallene som er tilgjengelige fra norske virksomheter. Sjelden har temperaturen vært hetere.

Nøkkelfunn

  • Den samlede omsetningen for Norges 500 største bedrifter har aldri vært høyere og økte med hele 20 prosent i 2021 til 4.840 milliarder kroner. Den tidligere rekorden fra 2019 var på 4.250 milliarder kroner.
  • Det samlede resultatet etter skatt økte fra rekordlave 67 milliarder kroner i unntaksåret 2020 til 477 milliarder kroner i 2021. Den tidligere rekorden på 303 milliarder kroner var fra 2012.
  • Skatteinngangen fra de 500 største bedriftene økte selvfølgelig også – fra 65 milliarder i 2020 til 425 milliarder kroner i 2021.
  • Antallet ansatte ved årets utgang var også rekordhøyt. Norges 500 største bedrifter sysselsatte 880.000 personer – og da er de ansatte både innenlands og i utenlandske datterselskaper tatt med.
  • Temmelig nøyaktig fire av fem selskaper blant de 500 største økte omsetningen i 2021.

Bakteppe

Det var lite som tydet på at 2021 skulle bli et comeback-år helt uten sidestykke for norsk økonomi og norske bedrifter. Det handlet fortsatt om hjemmekontor og mange bransjer hadde det tøft. Stengte grenser og butikker lovet ikke godt da pandemiåret 2020 nærmet seg slutten. Det lille viruset fikk minustallene til å hope seg opp for norske bedrifter, ja hele næringslivet.

Ved inngangen til 2021 var det mulig å spre litt optimisme, men at dette året skulle bli en så formidabel snuoperasjon var det neppe noen som kunne drømme om. Det var nemlig ikke bare hullene, minusene, fra året før som ble tettet igjen. Nesten uansett hvor vi leter i tallene finner vi nye rekorder.

Reportasjer
Næringsliv