<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Levde dobbeltliv: Kristian Siem krever over syv millioner kroner av sin ubemidlede eks-kjæreste, som har ansvaret for hans "hemmelige" småbarn mens han selv er gift og bosatt med sin familie i utlandet. Foto: NTB

Krever millionbeløp av eks-elskerinne

Mangemilliardær Kristian Siem ligger i en betent strid med moren til hans "hemmelige" småbarn, som han tidligere ville adoptere bort og avskjære fra Siem-familiens kjempearv. Snart møtes partene etter planen i retten. Dette er historien om industrilederens dobbeltliv. 

Den utvandrede milliardæren, investoren og industrilederen Kristian Siem er tilsynelatende en hedersmann. Han er gift med britiske Karen Anne og har fire voksne barn i England, som gjør seg bemerket innen musikk og kunst. Siem er selv grunnlegger av tidligere børsnoterte Siem Industries, som driver innen blant oljeservice, shipping og skipsbygging, der Siem med familie eier nesten 80 prosent. I fjor sto investoren oppført med en formue på 3,5 milliarder kroner på Kapitals liste over Norges 400 rikeste personer

Forretningsmannen har gjort seg så bemerket for sin innsats for næringslivet at han i 2011 ble utnevnt til St. Olavs Orden – Ridder av 1. klasse – for sin innsats for næringslivet. Ifølge Slottets nettsider tildeles en slik pris som "belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten".

Føler seg presset: I nærmere ti år hadde Kristian Siem et hemmelig forhold til sin tidligere yogalærer Naema Noor (48) i Oslo. I løpet av den tiden fikk de to barn sammen, blant annet en datter (7) som er multifunksjonshemmet. Nå krever milliardæren småbarnsmoren for millionbeløp. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

Mer ukjent er det at 72-åringen – som har fartet mellom adresser i London, Sveits og Monaco og er hovedeier i et Cayman Island-registrert selskap – i en årrekke har levd et dobbeltliv. I nærmere ti år hadde han et hemmelig forhold til sin tidligere yogalærer Naema Noor (48) i Oslo. I løpet av den tiden fikk de to barn sammen; en sønn som nå er fire år gammel og en datter på syv år som er multifunksjonshemmet. Siem har i dag ingen kontakt med sine småbarn i Norge. Etter at forholdet mellom Siem og Noor tok slutt for noen år siden, har partene ligget i langvarig og betent konflikt om alt fra adopsjon og DNA-testing til barnebidrag og tilbakebetaling av millionbeløp.

– Kristian Siem har vært fraværende siden han brøt ut av forholdet i 2017. Da fikk jeg beskjed om at all kommunikasjon heretter skulle gå via advokat og deretter gis til Siems kone og hans svigerfar, sier Naema Noor til Kapital.

Etter planen barker partene snart sammen i Oslo tingrett.

– Jeg føler meg veldig presset. De årene jeg var sammen med Kristian sa jeg aldri til noen at vi var sammen. Jeg elsket ham fra hjertet og beskyttet navnet hans hele tiden. Men nå føler jeg at jeg ikke har annet valg enn å stå åpent frem med dette, sier Noor.

David mot Goliat

I striden som skal opp for Oslo tingrett den 19. august er mangemilliardær Siem representert ved Randi Birgitte Bull, en av Norges beste advokater på sitt felt, med en timepris på flere tusen kroner. Noor, som er registrert med null kroner i alminnelig inntekt både i 2018, 2019 og 2020, er selvprosederende.

Saken dreier seg om tilbakebetaling av pantelån. Siem har et krav på rundt syv millioner kroner som stammer fra lån - pluss flere millioner kroner i renter - mot sin ubemidlede eks-kjæreste, som har ansvaret for hans hemmelige småbarn mens han selv er gift og bosatt med sin familie i utlandet. Noor lånte pengene av Siem for en del år siden for å kjøpe en bolig i Oslo, rett i nærheten av Siems offisielle families Oslo-residens. I boligen som Siems "hemmelige" familie har holdt til, skal paret tidligere ha tilbrakt mye tid sammen.

Striden ble behandlet i Forliksrådet i Oslo i januar i år. Der vant Siem frem med sitt krav om at Noor skulle dømmes til – innen to uker fra dommens forkynning – å betale Siem syv millioner kroner med tillegg av forsinkelsesrente til betaling skjer. Av avgjørelsen fremgår det at formell långiver, som står oppført med pant i Noors bolig, er et styremedlem i et av Siems selskaper, men at den reelle långiver er Siem.

"Lei av å bli presset": - De årene jeg var sammen med Kristian sa jeg aldri til noen at vi var sammen. Jeg elsket ham fra hjertet og beskyttet navnet hans hele tiden. Men nå føler jeg at jeg ikke har annet valg enn å stå åpent frem med dette, sier Naema Noor. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

– Vår datter er multifunksjonshemmet og trenger tilsyn hele døgnet. Huset som Kristian Siem har pant i er tilrettelagt for hans egen funksjonshemmede datter. I realiteten tvinger han oss til å flytte fra huset som er tilpasset henne ved å kreve pengene tilbake, mener Noor.

Huset som Kristian Siem har pant i er tilrettelagt for hans egen funksjonshemmede datter. I realiteten tvinger han oss til å flytte fra huset som er tilpasset henne ved å kreve pengene tilbake.
Naema Noor, Siems eks-kjæreste

– Brukte lånet som utpressingsmiddel

Noor har lenge vært en anerkjent yogalærer. Det var slik hun ble kjent med Siem. Milliardæren skal ha oppsøkt henne fordi han hadde fått henne anbefalt som yogalærer.

– Han ville ha privattimer hjemme hos seg selv i Holmenkollen. Jeg var lenge bare hans yogalærer, men han sjarmerte meg trill rundt. Han tok meg blant annet med til huset sitt i Sveits, og det var der forholdet begynte. Vi var sammen i rundt ti år og var veldig forelsket, forteller hun.

Noor studerte også medisin ved Universitetet i Oslo i mange år. Men så ballet problemene på seg og helsen sviktet. I dag går hun på arbeidsavklaringspenger og har søkt om uføretrygd på grunn av sin helsetilstand. Det samme har Noors venn og nåværende samboer Henrik Allum, som tidligere var hennes yogaelev og assistent, men som i flere år har hjulpet henne med å følge opp barna.

I prosesskriv til Oslo tingrett datert juni i år hevder Noor at det omstridte lånet er foreldet og at saken må sees i et større perspektiv. Hun hevder at Siem har brukt lånet “som et utpressingsmiddel i et forsøk på å unndra seg arverettslige forpliktelser og unndra seg biologisk farskap”.

Trøbbel følger trøbbel: Etter at forholdet mellom Kristian Siem og Noor tok slutt for noen år siden, har partene ligget i langvarig og betent konflikt om alt fra adopsjon og DNA-testing til barnebidrag og tilbakebetaling av millionbeløp. Foto: Eivind Yggeseth

“At retten ønsker å behandle denne saken separat, og kaller deler av sakskomplekset andre tvister mellom partene, blir et grunnleggende feil spor. Pantelånet er ikke en separat tvist mellom Naema Noor og Kristian Siem. Siem har brukt lånet til å forsøke å presse Henrik Allum til å adoptere barna hans”, hevdes det i Noors prosesskriv til Oslo tingrett.

Har pant i huset: Noor lånte penger av Siem for en del år tilbake for å kjøpe en bolig i Oslo, rett i nærheten av Siems offisielle families Oslo-residens. Her skal Siem og Noor tidligere ha tilbrakt mye tid sammen. Nå kjemper Siem for å avbryte eventuell foreldelse av kravet. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

Siem har brukt lånet til å forsøke å presse Henrik Allum til å adoptere barna hans.
Naema Noor i prosesskriv til Oslo tingrett

“Holdes hemmelig for omverden”

I april 2018 avslørte Finansavisen at Siem ville adoptere bort tre ukjente barn og avskjære dem fra Siem-familiens kjempearv. Med partner Andreas Mellbye i Wiersholm som våpendrager, også han en av Norges beste advokater på sitt felt, skal mangemilliardæren ha forsøkt å fremforhandle en avtale der Siem sluttet seg til en adopsjonssøknad hvor Henrik Allum, som er diagnostisert med bipolar lidelse, skulle adoptere barna mot et månedlig barnebidrag på 15.000 kroner til ham og 40.000 kroner til Noor. I avtaleutkastet presiseres det at ingen av barna har krav på arv fra Siem hvis adopsjonssøknaden blir gjennomført. Til gjengjeld skulle Siem ettergi et angivelig lån på 424.000 euro for et boligkjøp i Spania. Hvis ikke adopsjonssøknaden gikk igjennom skulle barna kun få pliktdelsarv uten at Siem “nødvendigvis erkjenner biologisk farskap til barna”. Da skulle også det angivelige lånet på 424.000 euro forfalle til betaling 30 dager etter at adopsjonsavslaget var rettskraftig.

Forutsatt at avtalen ble fullt ut etterlevd, garanterte Siem ifølge avtaleutkastet at huslånet, altså lånet det nå strides om, skulle løpe rente- og avdragsfritt frem til yngstemann var myndig. Deretter skulle det ettergis i sin helhet. Samtidig skulle Noor og Allum fraskrive seg retten til å kreve DNA-testing av Siem, mens Siem på sin side skulle ha rett til å kreve privat DNA-testing av partene og de tre barna. Partene skulle også være enige om at avtalen og de omstendigheter som ligger til grunn for avtalen skulle “holdes hemmelig for omverden og enhver person som ikke er part i denne avtalen”, og at det etter signering av avtalen ikke skulle være noen direkte eller indirekte kontakt mellom Noor, Allum og Siem eller Siems nærstående på noen tid i fremtiden.

Videre heter det i det aktuelle avtaleutkastet at dersom Noor og Allum ikke etterlever konfidensialitetsforpliktelsene, og saken av den grunn blir offentlig kjent gjennom omtale i media (inklusive sosiale media), aksepterer Noor og Allum å betale Siem et erstatningsbeløp på to millioner kroner, som skulle forfalle til betaling 30 dager etter at saken første gang ble offentlig omtalt i media.

Noor og Allum valgte altså å ikke signere en slik avtale.

Siem avgav DNA-prøve

Nå har det gått over tre år siden Siems hemmelige drama nådde offentligheten. Siden den gang har mye skjedd. Siem avga DNA-prøve i september 2018. Den viste at han er biologisk far til to av barna. Nå kjemper Noor for å få det hun mener er rettferdig barnebidrag fra Siem.

Fortvilet: – Bidragene fra Siem er ikke i nærheten av å dekke hans del av kostnaden ved å ha et multifunksjonshemmet barn, sier Naema Noor. Her med venn og samboer Henrik Allum. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

– Bidragene fra Siem er ikke i nærheten av å dekke hans del av kostnaden ved å ha et multifunksjonshemmet barn, sier Noor.

Siem er utvandret fra Norge. Det er uklart hvor han er skattemessig bosatt, men han opererer blant annet med adresse i London. Noor har ønsket at bidraget skal fastsettes i England, som skal ha mye høyere beregning av barnebidrag i forhold til inntekt enn Norge. Siem mener derimot at Nav er rett instans.

“Jeg er enig i at Nav er rette instans til å fastsette bidragene i nærværende sak, og kan ikke se at andre lands myndigheter (herunder Storbritannia) har noe med saken å gjøre. Jeg er innforstått med og enig i at bidragene fastsettes i henhold til den norske barneloven, skriver Siem til Nav i et brev datert mars 2019. Der påpeker han at han har flere bostedsadresser, men at det for denne sakens vedkommende er greit at Nav tilskriver ham gjennom hans adresse i London, uten at dette innebærer at han “er å anse som skattemessig bosatt i England”.

Emigrerte til Monaco

I mai 2019 vedtok Nav at Siem skal betale 4.700 kroner i måneden i barnebidrag til sin funksjonshemmede datter, og 5.570 kroner i måneden til sønnen. Bidragene, som blir indeksregulert årlig, er fastsatt etter skjønn siden Siem er bosatt i utlandet. Av vedtaket fremgår det at Nav har lagt til grunn at den månedlige underholdskostnaden for den funksjonshemmede datteren er rundt 5.600 kroner, mens underholdskostnaden for sønnen er på rundt 6.700 kroner. Siems brutto årsinntekt ble skjønnsfastsatt til en million britiske pund, tilsvarende godt over 12 millioner norske kroner gitt dagens kurs, mens formuen på cirka 3,5 milliarder kroner er holdt utenom. Nav har lagt til grunn at Noor, som da studerte medisin, hadde vært uten inntekt siden begynnelsen av 2018.

Noor klagde på vedtaket og ba Nav sende saken til Storbritannia. Det ble gjort. I januar i år fikk hun imidlertid beskjed fra Nav om at britiske myndigheter har avsluttet bidragssaken fordi den bidragspliktige ikke er bosatt i England, men i Monaco ifølge deres registre. Der skal han ha bodd siden oktober 2018, tilfeldigvis omtrent da Siem avgav DNA-prøve.

“Vi gjør oppmerksom på at Monaco ikke er medlem av Haag-konvensjonen av 23.11.2007 om internasjonal innkreving av underholdningsbidrag til barn og andre former for underhold til familie. Vi kan derfor ikke oversende søknaden om endring til myndighetene i Monaco”, skriver Nav i et brev til Noor.

Kapital har ikke lykkes i å få saksbehandler i Nav i tale om status for bidragssaken - og hva som er tanken bak at en milliardær med mange millioner kroner i inntekt - som har barn med en person uten inntekt - slipper unna med under 5.000 kroner i måneden i barnebidrag for et multifunksjonshemmet barn han ikke har samvær med.

Saksøker Siem

Men striden stopper ikke der. Pengene fra huslånet er ikke de eneste millionene Siem har kjempet for å få tilbake fra eks-kjæresten. Tidligere i år klaget han henne også inn for Forliksrådet i Oslo for å få tilbake det angivelige lånet for et boligkjøp i Spania i 2014 – det han ifølge det omtalte avtaleutkastet ville ettergi hvis Allum adopterte barna. Siem mener pengene var et lån, og at det var inngått en avtale mellom partene om at salgssummen skulle overføres til ham når huset ble solgt, men Noor mener det var en gave.

“Klagemotparten hevder at finansieringen av fritidsboligen var en gave fra klager for at partene, som den gang hadde et forhold, kunne være uforstyrret. Dette underbygges ved at det aldri har blitt inngått noen låneavtale. Dette var et felles sted der de kunne få være i fred, og stedet ble ofte brukt både sammen og hver for seg”, heter det om Noors anførsler i dommen. Forliksrådet frikjente Noor og påpeker at det ikke foreligger noen skriftlig låneavtale i saken og heller ingen dokumentasjon på salg av huset eller størrelse på eventuell salgssum.

Klagemotparten hevder at finansieringen av fritidsboligen var en gave fra klager for at partene, som den gang hadde et forhold, kunne være uforstyrret.
Fra dom i Forliksrådet

I tillegg har Noor og Allum sendt en stevning mot Siem til Forliksrådet. Saken gjelder krav om erstatning for påstått “vedvarende utpressing og trakassering” som hevdes å ha gått på helsa løs. I stevningen hevdes det blant annet at Siem har trenert barnebidragssaken i familieretten i London ved å “villede norske myndigheter”, herunder Nav, og at Siem har forsøkt å villede adopsjonsmyndighetene ved å presse Henrik Allum til å adoptere barna hans uten at det tas DNA-test av ham.

Saksøker Siem: Naema Noor og Henrik Allum har sendt en stevning mot Siem til Forliksrådet. Saken gjelder krav om erstatning for påstått “vedvarende utpressing og trakassering” som hevdes å ha gått på helsa løs. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

“Hvis det ikke ble søkt om adopsjon, eller hvis adopsjonsmyndighetene (Barnevernet) avslo, skulle det forfalle lån på flere millioner kroner 30 dager etter avslag. Kristian Siem har også truet med at hvis vi gikk ut i pressen med informasjon om kontrakt sendt oss den 10.01.2018 eller det egentlige farskapet til barna hans, skulle det ilegges en erstatning til Siem på 2.000.000 kroner”, hevdes det i stevningen.

Hvis det ikke ble søkt om adopsjon, eller hvis adopsjonsmyndighetene (Barnevernet) avslo, skulle det forfalle lån på flere millioner kroner 30 dager etter avslag.
Fra Noors og Allums stevning mot Siem

– Lei av å bli presset og herset med

I mars i år politianmeldte Noor sågar Siem for påstått utpressing, men anmeldelsen ble henlagt med begrunnelse “manglende kapasitet til å behandle saken”.

Vi har ikke annet valg enn å stå frem med dette nå, slik at andre kan se hvordan Kristian Siem holder på.
Naema Noor

Noor og Allum, som ikke har råd til advokat, har ingen juridisk bistand i sakene. Det bærer både stevningen og anmeldelsen preg av.

– Har dere noen tro på å vinne frem med sakene mot Siem?

– Kristian Siem har mye makt og mye penger, og det fremsettes hele tiden nye krav. Vi er bekymret for hva som kan skje. Vi har ikke annet valg enn å stå frem med dette nå, slik at andre kan se hvordan han holder på. Mitt forhold til Kristian Siem har aldri vært drevet av at han er milliardær. Jeg elsket ham og har aldri vært ute etter pengene hans, men vi ønsker at alle sakens sider blir belyst. Vi er lei av å bli presset og herset med og vil bare komme oss videre, sier Noor.

Reagerer: – Det avvises på det sterkeste at Siem på noe tidspunkt skal ha utøvet noen form for press overfor Noor, slik hun hevder. Tvert imot vil Siem anføre at det er Noor som forsøker å utøve press mot ham for å oppnå uberettigede fordeler, sier Siems advokat, Randi Birgitte Bull. Foto: Iván Kverme

Siems advokat svarer: – Uriktig og villedende

 

Siems advokat, Randi Birgitte Bull, tilbakeviser at Siem tvinger Noor til å selge boligen. Hun hevder at Noor og Allum gjennom en årrekke har forsøkt å oppnå urettmessige økonomiske fordeler på andres bekostning, og at deres beskrivelse av faktum gjennomgående er uriktige og villedende.

– Det avvises på det sterkeste at Siem på noe tidspunkt skal ha utøvet noen form for press overfor Noor, slik hun hevder. Tvert imot vil Siem anføre at det er Noor som forsøker å utøve press mot ham for å oppnå uberettigede fordeler, skriver Bull i en epost til Kapital.

– De påstod i flere år at Siem var far til Noors første datter og oppnådde som følge av det økonomisk støtte i tillegg til lån fra Siem. Det er senere bevist at Siem ikke er faren. I tillegg til krav rettet mot Siem er vi kjent med at det verserer en rekke andre saker rettet mot andre personer og offentlige instanser, tilføyer Bull.

På Kapitals spørsmål om hvorfor mangemilliardæren kjemper for å få tilbake penger fra sin ubemidlede eks-kjæreste som har ansvaret for hans to ukjente småbarn – mens Siem selv er gift og bosatt med sin familie i utlandet og ikke har samvær med småbarna overhodet – svarer Bull tilsynelatende indirekte dette:

– Saken som står for Oslo tingrett gjelder et pengekrav basert på en låneavtale signert av Noor som låntaker, og også et signert gjeldsbrev med pant i den aktuelle eiendommen. Gjelden er også nylig erkjent av Noor som låntaker. Bakgrunnen for søksmålet er for å unngå foreldelse av kravet. Det understrekes at Siem ikke på noe tidspunkt har tatt skritt for å inndrive kravet og nyttiggjøre seg pantet. Det er således ikke riktig at Siem tvinger Noor til å selge boligen. Noor tok selv initiativ til å selge boligen. Eiendomsmegleren tok kontakt med oss basert på at all pantesikret gjeld må innfris ved et salg. Frem til henvendelsen fra megleren var det ukjent for oss at Noor ønsket å selge boligen. Overfor megleren bekreftet Noor at gjelden skulle innfris ved salget. Senere har hun trukket huset tilbake fra salg. Påstanden om at Kristian Siem ønsker å kaste familien ut av huset er dermed uriktig, skriver Bull.

Det understrekes at Siem ikke på noe tidspunkt har tatt skritt for å inndrive kravet og nyttiggjøre seg pantet.
Randi Birgitte Bull, Kristian Siems advokat

Hun hevder også at forliksklagen som Kristian Siem tok ut mot Noor utelukkende var ment for å avbryte eventuell foreldelse av kravet, og at Siem har ønsket en omforent løsning på låneforholdet. 

Hvorfor Siem kjemper for å avbryte eventuell foreldelse av kravet hvis han ikke har planer om å inndrive det, er uklart.

Kapitals spørsmål om hvor Siem er skattemessig bosatt, om flyttingen til Monaco har noe med barnebidragssaken å gjøre, og om Siem synes det er rundhåndet, rett og rimelig av en multimilliardær å bidra med rundt 5.000 kroner i måneden i underholdningsbidrag for et multifunksjonshemmet barn han ikke har samvær med når mor knapt har inntekt, forblir ubesvart.

– Siem har aldri forsøkt å trenere eller unndra seg sine forpliktelser og han betaler korrekt bidrag fastsatt av norske myndigheter og det betales løpende og rettidig, skriver Bull.

Ingen kommentar fra Siem

 

Selv om Kristian Siem avviser påstandene fra barnemoren og hennes samboer som uriktige, ønsker han ikke å kommentere saken. Han mener dette gjelder høyst personlige forhold som er personvernbeskyttet etter lov.

Heller ikke Siems andre advokat, Andreas Mellbye i Wiersholm, ønsker i utgangspunktet å kommentere saken og mener den ikke egner seg for nye oppslag. Siden Kapital likevel velger å trykke saken, ønsker han å korrigere det han mener er flere feil i Finansavisens artikkel i 2018, der forslaget til omforent avtale om økonomisk oppgjør, barnebidrag, mulig adopsjon m.v. ble omtalt.

I en epost til Kapital skriver Mellbye at avtaleutkastet fra januar 2018 var basert på en forutgående prinsippenighet mellom partene, som var bekreftet gjennom diverse eposter rundt juletider 2017. Når det gjelder utkastets omtale av søknad om adopsjon, hadde dette bakgrunn i et forslag fra barnemorens samboer, hevder han.

– Det er derfor positivt feil å påstå at det var Kristian Siem, eller hans advokater, som foreslo adopsjon. Vinklingen om at Siem "kjempet for å adoptere bort de hemmelige småbarna" er derfor fortsatt uriktig og sensasjonspreget. Det er imidlertid riktig at Siem aksepterte samboerens adopsjonsforslag, forteller Mellbye.

Han understreker at Siem aldri har ønsket å føre adopsjonsmyndighetene bak lyset.

– Som det fremgår av avtaleutkastet skulle partene gi adopsjonsmyndighetene korrekt og fullstendig informasjon, herunder om nødvendig legge frem den skriftlige avtalen.

Om avtaleutkastets punkt om DNA-testing, skriver advokaten følgende til Kapital:

– Barnemoren hevdet ovenfor Siem at hun var helt sikker på at Siem var biologisk far til hennes tre yngste barn og ønsket barnebidrag m.v. basert på dette. Av denne grunn opplyste hun (og for øvrig hennes samboer) skriftlig at de ikke anså DNA-testing av Siem som nødvendig eller påkrevd. Siem var imidlertid i tvil om han var biologisk far til alle tre barn. Siem tok derfor forbehold om å kunne kreve DNA-tester, for å få sannheten avklart. Dette er bakgrunnen for formuleringene i avtaleutkastet fra januar 2018. Senere DNA-tester viste at Siems mistanke var berettiget: Barnemoren opplysning om at Siem var biologisk far til alle de tre yngste barna var ikke riktig, skriver Mellbye.

Advokaten skriver videre at den økonomiske pakken Siem tilbød barnemoren og samboeren, og som partene opprinnelig skal ha vært enige om, er langt bedre enn de har krav på etter loven.

– Når det gjelder misligholdsbeføyelser, inneholder utkastet ingen "straffe element". Brudd på avtalen ville derimot innebære at barnemoren måtte tilbakebetale lån hun hadde opptatt på huset, et lån som på lånetidspunktet fremsto som håndterbart, ref. hennes daværende medisinstudier. I forhold til eiendommen i Spania, var partene opprinnelig enige om at denne skulle selges. Ettersom det var forventet et tap i forhold til kjøpesummen, skulle Siem alene dekke tapet, men få salgsbeløpet. Det foreligger skriftlig bekreftelse fra barnemoren på at Siem skal få slikt oppgjør for Spania-eiendommen. Også på dette punkt har barnemoren senere snudd. Det forhold at Forliksrådet syntes den skriftlige dokumentasjonen for lånet på Spania-eiendommen var for dårlig, endrer ikke på hva partene har avtalt og det faktum at barnemoren ovenfor Siem skriftlig har bekreftet at Siem skal få oppgjør, skriver Mellbye.

Han understreker at Siem og han selv, som Siems advokat, aktivt har søkt å få på plass en minnelig avtale med barnemoren og ikke har hatt noe ønske om en konflikt.

– Ettersom det dessverre viste seg umulig å få på plass en minnelig avtale tok Siem selv kontakt med Nav for å få fastsatt lovmessig barnebidrag. Etter at vedtak forelå, har Siem frivillig og rettidig betalt løpende bidrag, skriver Mellbye.

Heller ikke han besvarer Kapitals spørsmål om hvor Siem er skattemessig bosatt, om flyttingen til Monaco har noe med barnebidragssaken å gjøre, og om Siem synes det er rundhåndet, rett og rimelig av en mangemilliardær å bidra med rundt 5.000 kroner i måneden i underholdningsbidrag for et multifunksjonshemmet barn han ikke har samvær med når mor knapt har inntekt.

Avviser påstander: - Det er feil å påstå at det var Kristian Siem, eller hans advokater, som foreslo adopsjon. Vinklingen om at Siem "kjempet for å adoptere bort de hemmelige småbarna" er derfor fortsatt uriktig og sensasjonspreget. Det er imidlertid riktig at Siem aksepterte samboerens adopsjonsforslag, hevder Siems advokat, Andreas Mellbye. Foto: Wiersholm

Reportasjer
Næringsliv