<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Schjødt-partner god for 207 millioner er kontorkonge i Oslo

Schjødt-partner Einar Caspersen og familien hans eier flere eiendommer i og rundt Oslo. Noen av byggene eier han sammen med milliardæren Kim Erla og shippinginvestor John Hatleskog.

Juvelen i porteføljen: Schjødt-partner Einar Caspersen (53) eier fire kontorbygg i Oslo sentrum. Kronprinsesse Märthas plass 1, vegg-i-vegg med Rådhuset i hovedstaden, hadde 45 millioner i leieinntekter i fjor. Foto: Eivind Yggeseth
Næringsliv

959 advokater som er partnere i de 100 største advokatfirmaene i Norge er registrert med ligningsformue i 2021. Året før var antallet 917.

Samlet hadde de 959 i fjor en formue på 10,06 milliarder kroner, noe som er en halv milliard kroner mer i verdier enn for advokatene med formue året før.

Snittformuen deres var i fjor 10.493.000 kroner, noe som var 69.000 kroner eller 0,66 prosent høyere enn året før.

Formuen til de 20 mest formuende advokatene i Norge økte med 163 millioner kroner i fjor. Samlet hadde de verdier for i overkant av 1,9 milliarder. Den reelle formuen er høyere, da ligningsformuer er lavere enn hva man faktisk har av verdier.

Rik på kontorbygg: Einar Caspersen (53) er partner i Schjødt. Sammen med sine tre søstre eier han en rekke kontoreiendommer i Oslo. Foto: Schjødt

Eiendomskonge

Dette slår nok spesielt ut for advokat Einar Caspersen (53), som er partner i Schjødt. Han har figurert høyt på formueslistene i flere år.

Hans ligningsformue økte med 25 millioner kroner i fjor, og var for 2021 på 207 millioner kroner.

Men det er ikke først og fremst akkumulert inntekt over år fra Schjødt-systemet som utgjør hans formue, men eiendomsinvesteringer og investeringer i aksjemarkedet.

Einar Caspersens far, Pål Woxen Caspersen som gikk bort i 2019, var også jurist. Han investerte en del midler i shippingbransjen sammen med John Hatleskog (81) som senere ble solgt til Bergesen.

Kapital har flere ganger omtalt de to forretningsmennenes felles investeringer, første gang i 1991.

Far Caspersens investeringer ble gjort gjennom selskapet Sjøinvest, mens Hatleskog i dag har sine eiendomsinvesteringer gjennom Havtor Holding og Jaco Invest.

Eid av fire søsken

I dag er Sjøinvest eid av Einar Caspersen og hans tre søstre Nina, Eline og Elise, som eier 25 prosent av eiendomsselskapet Solplassen 1. Firmaet eier Kronprinsesse Märthas plass 1, som er nærmeste nabo til Oslo Rådhus. Leieinntektene var i fjor på 45 millioner kroner. Tidligere har advokatfirmaet Wikborg Rein vært leietager.

Tospann: John Hatleskog (t.v.) og Pål W. Caspersen jobbet og investerte sammen i shippingbransjen i mange år. Gevinstene ble blant annet investert i næringseiendom sentralt i Oslo. Foto: Kapital/Per Heimly

Familien Caspersen eier ikke bygget alene, men sammen med John Hatleskog, som også har 25 prosent eierandel, og Erla Eiendom, som eier resten.

Sistnevnte er eid av Kim Erla (63), mangemilliardæren som Finansavisen i slutten av september kunne avsløre flytter til Sveits.

Han er god for fem milliarder kroner og er ifølge Kapitals oversikt over landets 400 rikeste rangert som 74.

Hatleskog og familien Caspersen eier mer eiendom sammen. Blant annet Nedre Vollgate 4 i Kvadraturen i Oslo. Bygget huser Filippinenes ambassade i Norge, som også dekker Sverige, Finland, Danmark og Island.

Nabobygget Nedre Vollgate 8 eier derimot Caspersen-familien alene. Største leietager er Otto Treider Private Gymnas. Også Akersgaten 11 like ved Stortinget og en eiendom sentralt i Sandvika i Bærum eier familien.

182 mill. i resultat

Selv om Schjødt-partneren deler eierskap til forretningsbyggene med sine søstre, så har han også gjort vellykkede investeringer på egen hånd.

Disse er plassert i selskapet Kløvningen. I fjor rapporterte firmaet et resultat før skatt på 182 millioner kroner, i hovedsak fra finansinntekter.

Kløvningen eier 50 prosent av Midas Eiendom, et selskap hvor den andre halvdelen eies av eiendomsinvestor Frank Roger Ystenes (54).

Sammen eier de to eiendommer i og rundt Oslo. Kløvningen har også investert i børsnoterte selskaper og bedrifter som ikke er på børs. Det har også sørget for gode inntekter til investeringsselskapet.

Ny på topp

En annen som ofte figurerer på oversikten over advokater med stor formue, er Jotun-arving Odd Gleditsch d.y. (64). Han kontrollerer 15 prosent av den registrerte ligningsformuen blant de 20 på oversikten i Kapital Jus. Han er til daglig partner i Tenden advokatfirma i Tønsberg, og topper listen i år.

I fjor var det Norwegian-gründer Bjørn Halvor Kise som var på topp på oversikten, men han er ikke med på årets lister, siden han har trådt ut av partnerskapet i Simonsen Vogt Wiig.

Ute av listene: Bjørn Halvor Kise er fortsatt advokat i Simonsen Vogt Wiig, men er ikke lenger partner. Derfor er han borte fra listene til Kapital Jus. Foto: Eivind Yggeseth

Formuene skrumpet

Fem av de 20 på oversikten hadde en nedgang i sin ligningsformuene i fjor. Blant dem finner man ledende partner i BAHR, Thomas K. Svensen (49). Hans formue sank med vel 12 millioner kroner, men var fortsatt over 100 millioner.

Sammen med andre familiemedlemmer har han eierskap i blant annet restauranter i Bergen og ulike kraftverk på Vestlandet.

Ingvild Vartdal (54) i advokatfirmaet Adviso i Ålesund klatrer kraftig på inntektslistene, men opplever et fall i formuen i 2021. Hun er nå ute av topp 10-listen. Hennes formue stammer fra en familiebedrift som blant annet produserer emballasje til fiskeri- og havbruksnæringen.

Fra samme advokatkontor

To andre partnere som opplevde formuesnedgang i 2021 (se tabell) var Harald Ramm (65) og Gudbrand Østbye (62), som begge er eiere i Langseth Advokatfirma i Oslo.

De har begge investert midler i en rekke selskaper og næringer som har kastet godt av seg opp gjennom årene.

Førstnevnte har en større eierpost i investeringsselskapet NeoMed, som sikter seg inn mot internasjonale medisin- og farmasiselskaper, samt i selskaper innenfor tannhelse.

Østbye har en god del aksjer i solide norske selskaper som kaster av seg hyggelige utbytter år etter år. Ved årsskiftet i fjor eide han på egen hånd og via investeringsselskapet Gøst 73.900 aksjer i Orkla, over 330.000 aksjer i DNO, nesten 50.000 aksjer i Norsk Hydro, 15.000 eierandeler i Equinor, 90.000 aksjer i Otivio, 32.000 aksjer i DNB, 7.500 aksjer i Yara og vel 13.000 aksjer i Borregaard.