<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Fusjonen endelig på plass

Fusjoner over landegrensene kan være en lang affære, men nå er endelig sammenslåingen av Skioo og Skitude på plass. Investinor er største norske aksjonær i Skitude Holding etter en emisjon på 20 millioner kroner som priser selskapet til mellom 100 og 200 millioner.

På hjemmebane: Aksel Lund Svindal er i sitt rette element når han bruker løsningene til Skitude i alpinbakken. Han er også aksjonær i en av de største eierne av det fusjonerte selskapet. Foto: Terje Bendiksby
Inside

Formelle feil og regnskapstekniske grep har nærmest stått i kø i arbeidet for å få gjennomført fusjonen mellom det norske selskapet Skioo Holding og spanske Skitude Technologies.

– Fusjonen gjennomføres i disse dager, men for alle praktiske formål ble den gjennomført i fjor, sier Bent Grøver. Som representant for det statlige investeringsselskapet Investinor er han den nye styrelederen i det fusjonerte selskapet.

Det er ikke trivielt å gjennomføre en fusjon over landegrenser. – En liten trykkfeil i et adressefelt i et dokument fra Spania gjorde at det ble sendt i retur. Det utsatte prosessen med to uker.

Nedskrivningen ble gjennomført for å harmonisere balansen av morselskapet med balansen av det fusjonerte konsernet.
Bent Grøver, Investinor

Kraftig nedskrivning av kapitalen

Styret i Skioo Holding valgte å gjennomføre en nedskrivning i 2019-regnskapet til Skioo Holding på 68,5 millioner kroner tilknyttet fusjonen. – Den ble gjennomført for å harmonisere balansen av morselskapet med balansen av det fusjonerte konsernet, sier Grøver.

Egenkapitalen er likevel fortsatt solid. Ved utgangen av 2019 var den på 70 millioner kroner, og i en ny emisjon i år ble det tilført ytterligere 20 millioner kroner. Til sammen har aksjonærene spyttet inn over 160 millioner kroner.

Grøver vil ikke gå ut med tall for prisingen av selskapet, men utfra tidligere prising og endring av eiersits ligger et veldig grovt anslag på mellom 100 og 200 millioner kroner.

Stein Erik Hagens investeringsselskap Canica og Norselab var tidligere de største norske aksjonærene i det selskapet som nå heter Skitude Holding, men etter emisjon og fusjon er Investinor størst av de norske. Andelen til Norselab er mer enn halvert til 13-14 prosent, dette er selskapet der Aksel Lund Svindal sitter på i underkant av ti prosent av aksjene.

– Største aksjonær, inkludert opsjoner, er Marc Bigas, en av gründerne av Skitude, forteller Grøver.

Digitalt i alpinbakken

Skioo og Skitude har begge utviklet digitale løsninger for alpinbakker som dekker alt fra salg av heiskort til GPS-teknologi, og Grøver forteller at løsningene til de to selskapene forrige vinter hadde over 1,8 millioner brukere. En brøkdel av dette var i norske bakker, flesteparten kjørte ned skråninger i Alpene, Pyreneene og USA.

2019-regnskapene har ingen tall for omsetningen i disse bakkene, regnskapsåret er nå også endret slik at det første regnskapet fra det fusjonerte selskapet kommer 30/4 neste år.

– På den måten får du med hele vintersesongen i et regnskapsår, uten å bryte opp sommersesongen, sier Grøver.