<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Milliardær i naboklinsj - kommunen trenger bistand

Prestisjeprosjektet Ramme gård har ført til at milliardær Petter Olsen har havnet i klinsj med naboene. Nå søker Vestby kommune om juridisk bistand for å komme til en endelig konklusjon i saken.

Nabokrangel: Investor og kunstsamler Petter Olsen har brukt store penger på å realisere drømmeprosjektet ved Hvitsten i Vestby kommune. Men naboene er ikke udelt fornøyde med alle milliardærens krumspring. Foto: Tom Kolstad/NTB
Inside

Siden 2020 har kommunen mottatt flere henvendelser fra beboere og hytteeiere i området som er opprørt over at en turvei og kyststi gjennom den påkostede kulturdestinasjonen har blitt stengt for ferdsel. Lokale medier har tidligere skrevet at en rekke bommer, porter, skilt og andre stengsler er satt opp for å hindre gjennomgang på gården, som befinner seg utenfor tettstedet Hvitsten i Akershus.

Olsen har på sin side avvist å ha gjort noe galt og vist til at ferdsel kan skje øst og vest for gården. Etter at kommunen foretok et stedlig tilsyn i 2021, tok milliardæren første stikk: 

“Konklusjonen vår var i hovedsak at området Ramme gård har utviklet seg over tid, slik at det som tidligere kunne betegnes som utmark, var blitt endret gjennom lovlige tiltak og drift i reguleringsplanen, til innmark. Vi vurderte at allmennheten ikke har ferdselsrett på den delen av Rammeveien som pr. i dag er sperret, og at grunneier har oppført stengslene i innmark,” skriver kommunen i et brev til Miljødirektoratet.

Det var likevel for tidlig å sprette champagnen for Petter Olsen.

Endelig vurdering

Naboene slo seg nemlig ikke til ro med kommunens foreløpige vurdering, som de mente var basert på en feilaktig fremstilling av sentrale fakta. Og nå kan det se ut som om saken skal opp igjen.

Vestby kommune søker nemlig direktoratet om tilskudd til juridisk bistand for å foreta en endelig vurdering av om stengslene som er satt opp rundt Ramme gård er ulovlige iht. friluftsloven og plan- og bygningsloven, med tilhørende reguleringsplan og bestemmelser. 

Videre skal kommuneplanen revideres, og i den forbindelse bes det om bistand til å vurdere de alternative turstiene, som ikke er avtalt med grunneiere eller anlagt i samråd med kommunen.

“Kommunen sitter ikke selv på den juridiske ekspertisen i forhold til hvilke lover og regelverk som bør anvendes i slike situasjoner, og hvordan vi kan gå frem for å få løst situasjonen overfor de berørte partene i denne saken,” heter det i søknadsbrevet.

Rettssaker

Dermed kan det se ut som nye stridigheter kan vente for Petter Olsen, som flere ganger har vist at han ikke går av veien for konflikt. På tampen av fjoråret tapte han en høyprofilert skattesak i Høyesterett som tidligere har vært omtalt i Kapital. Denne omhandlet fradrag for kostnader knyttet til oppussingen av Ramme gård.

Vestby Avis skrev også i januar at kommunen mener det er etablert en adkomstvei uten tillatelse ved gården, og varslet dagbøter. Dette ble påklaget av Olsen, som hevder veien ble etablert for lenge siden, på et tidspunkt da den ikke var søknadspliktig. Samme publikasjon kunne også melde at Olsen i januar måtte møte i retten igjen, denne gangen i forbindelse med en sak mot leverandøren av belysning til Ramme gård. Saken gjaldt mulig kontraktsbrudd etter at leverandøren skal ha anbefalt et utdatert belysningssystem.