<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Fritt Ord har tjent 300 mill. på Tangen

Fritt Ord forsvarer sin andel i de Cayman Islands-registrerte hedgefondene til Nicolai Tangen, kanskje stiftelsens beste investering noensinne. En rekke skatteparadis-kritikere har nytt godt av Fritt Ord-støtte delvis finansiert av nettopp denne superavkastningen.

Gullinvestering: Fritt Ord investerte alt i 2005 i Nicolai Tangens første hedgefond. Ifølge direktør Knut Olav Åmås er gevinsten hittil 312 millioner kroner. Foto: Håkon Mosvold Larsen
Finans

Fritt Ord-stiftelsen er en av de største norske kundene til Nicolai Tangens hedgefond. Stiftelsen hadde ved utgangen av fjoråret verdier for til sammen en kvart milliard kroner plassert hos Tangen, fordelt på to fond som begge er hjemmehørende på Cayman Islands. Fritt Ord har vært investert hos Tangen helt siden han startet opp i 2005, og avkastningen har vært særdeles god. Samlet realisert og urealisert avkastning var pr. utgangen av 2019 på til sammen 312 millioner kroner. Det tilsvarer en årlig avkastning i de to fondene, forvaltet av Tangens AKO Capital, på henholdsvis 11,5 prosent og 13,7 prosent.

– Trygge på AKO

Fritt Ords direktør Knut Olav Åmås har ingen problemer med å forsvare investeringen:

– Vi gjør løpende vurderinger av våre investeringer, med tanke på både etiske og finansielle problemstillinger. Vi har tett og god dialog med aktørene som forvalter midlene våre, og vi stiller strenge krav til dem. Vi investerer bare i fond som kan garantere oss full åpenhet og transparens. Vi mener vi kan være trygge på at AKO forvalter våre midler i tråd med de strenge kravene vi har satt, fremholder Åmås overfor Kapital.

Vi investerer bare i fond som kan garantere oss full åpenhet og transparens. Vi mener vi kan være trygge på at AKO forvalter våre midler i tråd med de strenge kravene vi har satt
Knut Olav Åmås, Direktør i Fritt Ord

På spørsmål om hvordan de i Fritt Ord reflekterer rundt all kritikken som i det siste er kommet mot investeringer i såkalte skatteparadiser, svarer Åmås:

– Det gjør oss enda sikrere på at vi må fortsette å stille strenge krav til fondene som forvalter midlene våre. Det er veldig bra at de uløste problemene knyttet til internasjonal finans og kapitalforvaltning belyses og diskuteres i Norge og internasjonalt. Skatteunndragelse og aggressiv skatteplanlegging bidrar til sosial urettferdighet og har store kostnader for enkeltland og samfunn.

Kritikere er Cayman-finansierte

En rekke samfunnsdebattanter og institusjoner som alle har gått hardt ut mot både “skatteparadiser” og ansettelsen av Tangen som sjef for Oljefondet, har de siste årene mottatt til dels mye finansiell støtte fra Fritt Ord-stiftelsen. Det er da støtte som delvis er finansiert av nettopp den særdeles lukrative investeringen i Tangens hedgefond hjemmehørende i et “skatteparadis”.

Blant eksempler på de mange som har uttalt seg kritisk mot “skatteparadiser”, og som de siste årene har nytt godt av finansiell støtte fra Fritt Ord, finner vi blant annet journalist Erling Borgen, Den norske Helsingforskomité, Transparency International Norge, samt kjente samfunnsdebattanter som Aage Borchgrevink, Kjetil Rolness og Maria Berg Reinertsen.

Det er selvsagt ikke noe galt i å motta finansiell støtte fra en stiftelse hvis avkastning delvis stammer fra “skatteparadiser”, og samtidig kritisere investeringer i såkalte skatteparadiser. Flere av dem har nok ikke en gang ant noe om Fritt Ords superinvestering i Tangens fond. Men Kapital har likevel spurt et par av dem om hvordan de resonnerer rundt dette, og om de har vurdert/vil vurdere å betale tilbake støtten. Det siste virker ikke aktuelt.

– Oppsiktsvekkende bedragersk

Samfunnsdebattant: Journalist og samfunnsdebattant Erling Borgen har mottatt ca. to millioner kroner fra Fritt Ord. Her på Aschehougs berømte hagefest i 2018. Foto: NTB Scanpix

Erling Borgen, som siden 2005 har mottatt ca. to millioner kroner i støtte fra Fritt Ord til diverse prosjekter, er en høylytt motstander av såkalte skatteparadiser. På Borgens Facebook-vegg skrev han nylig:

“JEG FIKK INNSYN I ET OPPSIKTSVEKKENDE BEDRAGERSK OG UGJENNOMTRENGELIG SYSTEM. I dag er systemet med skatteparadiser og selskaper som investerer for sine anonyme klienter langt voldsommere, mer effektivt og skittent enn på Rekstens og Jahres tid.”

– Stolt over å ha mottatt støtte

Borgen velger å svare samlet på Kapitals ulike spørsmål til ham:

– Jeg er stolt over å ha mottatt støtte fra Fritt Ord til flere av våre samfunnskritiske dokumentarer. Fritt Ord er den viktigste stiftelsen vi har i Norge for å styrke menneskerettighetene, støtte ytringsfrihet og kritisk journalistikk. De siste årene har Fritt Ord gitt støtte til tusenvis av viktige prosjekter. Jeg synes det er strålende, skriver Borgen i en e-post til Kapital, og han avslutter den slik:

– Jeg har drevet med undersøkende journalistikk mot skatteparadisselskaper siden 1980-tallet, og jeg vil fortsette med tilsvarende journalistikk.

Jeg har drevet med undersøkende journalistikk mot skatteparadisselskaper siden 1980-tallet, og jeg vil fortsette med tilsvarende journalistikk.
Erling Borgen

– Forårsaker menneskerettighetsbrudd

Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité, skrev nylig et leserinnlegg i Dagens Næringsliv sammen med Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder, i Tax Justice Network Norge. Der het det blant annet:

“Med ansettelsen av Nicolai Tangen risikerer Norges Bank å svekke Oljefondet som pådriver for åpenhet og menneskerettighetene”, og “Skatteparadiser skaper økt ulikhet. De tilbyr alfapromillen og multinasjonale selskaper verktøy for å redusere skatt og skjule eierskap.”  

Fagsjef Gunnar M. Ekeløve-Slydal svarer på vegne av Helsingforskomitéen på Kapitals spørsmål om hvordan de vurderer Fritt Ords investering hos Tangen, samt støtten på nær fem millioner kroner de selv har mottatt fra stiftelsen siden 2005.

– Økende ulikhet

– Muliggjør skatteunndragelse: Fagsjef Gunnar M. Ekeløve-Slydal i Den norske Helsingforskomité. Foto: Den norske Helsingforskomité

– Skatteparadiser bidrar til økende ulikhet i verden, noe som igjen forårsaker menneskerettighetsbrudd og hemmer fri konkurranse. Når det er sagt, er det ikke slik at alle som benytter seg av registrering i skatteparadiser driver ulovlig. Vi har ingen grunn til å tvile på det Fritt Ord skriver om sine to AKO-investeringer, slik de er gjengitt her, heter det fra Ekeløve-Slydal.

Han legger imidlertid til at Helsingforskomiteen mener at også lovlige og åpne investeringer i skatteparadiser indirekte kan støtte opp under et system som muliggjør skatteunndragelse og hemmelighold.

Ifølge Åmås har Fritt Ord aldri fått noen spørsmål om eller kritikk for at stiftelsen har investeringer i fond registrert i såkalte skatteparadiser. I tillegg til Tangens hedgefond har Fritt Ord også tilsvarende investeringer i flere private equity-fond.