<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Børsens nye sjømatgeneral

Sjømataksjene dundrer opp Oslo Børs, og med på den eventyrlige kursoppturen er investor Johan H. Andresens familieselskap. Bare siden nyttår har Ferd håvet inn titalls millioner og langt mer blir det, skal man tro en fortsatt positivt innstilt analytikerforsamling.  

Laksefest i milliardklassen: Konsernsjef Morten Borge i Ferd har god grunn til å glise, sett i lys av at Ferds sjømataksjer stadig dundrer opp i kurs.    Foto: Ferd
Finans

For som henholdsvis fjerde og femte største eier i oppdrettsselskapene Lerøy Seafood   og Grieg Seafood    eser Ferds allerede velfylte pengebinge ytterligere ut i takt med kursoppganger som smadrer utviklingen ellers på Oslo Børs. Siden årsskiftet har Ferds over ni millioner Lerøy-aksjer og nær to millioner Grieg-aksjer blitt over en kvart milliard kroner mer verdt, og med kontroll over oppdrettsaksjer til en verdi av godt over en milliard har Ferd blitt en av børsens største private sjømatinvestorer. 

Det var flere årsaker til at Ferd i sin tid gikk såpass tungt inn i oppdrettssektoren, forteller konsernsjef Morten Borge til Kapital.

– Sjømatnæringen har lenge vært et satsningsområde for oss i Ferd, og vi er langsiktige eiere i en rekke selskaper i ulike deler av verdikjeden. Vi ser særlig etter bedrifter som kan bidra til ansvarlig og bærekraftig oppdrett og fiskehelse, sier han. 

Næringen er viktig for Norge, og norske selskaper har ledende posisjoner globalt, poengterer konsernsjefen videre.

– Samtidig er næringen fortsatt ung, og den har stort potensial særlig knyttet til utvikling av bærekraftig og sikker matproduksjon. Utfordringen fremover blir å produsere ressurseffektive proteiner for å dekke verdens matbehov, og her har norsk sjømatnæring et solid fortrinn.

Eget sjømatteam 

Ferds sjømatinvesteringer er ikke tuftet på kortsiktige innspill fra et pågående analytikerkorps. Over flere år har de bygget intern kompetanse for å kunne avdekke nye investeringsmuligheter innenfor hele verdikjeden.

– Ja, det er riktig. Vi har de siste årene etablert et eget sjømatteam som følger næringen tett. Vi jobber for å skape varige verdier og sette tydelige spor, og vi er aktive og langsiktige eiere så lenge vi mener vi kan bidra med kunnskap og innsikt for å drive selskapene videre, enten selv eller sammen med andre aksjonærer, sier Borge.  

På Oslo Børs er det for tiden den rene klondykestemningen blant norske oppdrettere, som nyter godt av laksepriser rundt 100 kroner kiloen – nivåer man knapt tidligere har sett maken til. De sterke prisene reflekterer at etterspørselen øker i takt med at pandemien slipper taket, og i tillegg er det begrenset med ledig produksjonskapasitet. Fremst blant årets kursvinnere er Grieg Seafood-aksjen, som siden nyttår har steget med nær 70 prosent og dermed nærmer seg tidligere historiske kurstopper.

Vil ikke røpe interne kursmål

Mens rente- og inflasjonsuroen tynger aksjemarkedene generelt, er analytikerne alt i alt fortsatt fortsatt positive til de videre industriutsiktene innen oppdrett. Nylig tok meglerhuset SpareBank 1 Markets opp kursmålene ytterligere både for Lerøy og Grieg, blant annet sett i lys av attraktiv verdsettelse og utsikter til fortsatt forbedrede operasjonelle resultater.

Hvor langt Ferds sjømatambisjoner på Oslo Børs egentlig strekker seg, forblir enn så lenge ubesvart. Borge velger å holde kortene tett til brystet på Kapitals spørsmål om hvilke kursmål man internt sikter mot blant annet for Lerøy Seafood-aksjen, om alle suksessfaktorer nå skulle spille seg ut.