<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Millionkrav mot Birk Sport

Birk Sport har gjenopptatt driften etter at selskapet gikk overende i fjor. Men selskapet må fortsatt hanskes med gjeld som stammer fra før konkursen.

Comeback: Birk Sport er oppe og står igjen etter konkursen tidligere i år. I forkant daglig leder Martin Norgård Vermundsberget. Foto: Jørgen Hyvang
Jus

På nyåret ble det kjent at sykkelkjeden Birk Sport gikk konkurs. Boet ble så kjøpt av familien til selskapets grunnlegger, Kai Nordgård, kort tid senere.

Birk Sports største eier på konkurstidspunktet var Jadeland Pacific Limited, et selskap registrert på De britiske jomfruøyer. Jadeland, som satt på Fuji-varemerket og var hovedleverandør til Birk Sport, kom inn på eiersiden i det norske selskapet 2016 – da gjennom et lån på 12,5 millioner kroner. Dette lånet, samt leverandørgjeld, er nå gjenstand for dragkamp i det norske rettssystemet.

Før konkursen skal Birk Sport lenge ha forsøkt å få til en avtale om nedbetalingsplan og/eller ettergivelse av gjeld med Jadeland, men uten hell. Jadeland havnet nemlig selv i finansielt trøbbel.

I desember 2019 sendte dermed Birk Sports ledelse et varsel om konkurs til sine kreditorer, der det ble påpekt at selskapet måtte begjære oppbud dersom gjelden ikke ble refinansiert. Kort tid etter svarte Jadeland at deres aksjepost i Birk Sport hadde blitt overdratt til det Taiwan-registrerte selskapet Ideal Bike Corporation, sammen med Jadelands gjeldskrav.

“I samme brev ble konkursdebitor krevd for all utestående gjeld, herunder både leverandørgjelden og lånegjelden,” står det i bostyrets rapport.

45 millioner

Til tross for at konkursen ble en realitet, har Ideal Bike Corporation fortsatt å forfølge gjelden. De trekker nå Birk Sport for retten med krav om innfrielse. Saken skal etter planen for Asker og Bærum tingrett i oktober.

Partene skulle opprinnelig møtes i retten i forkant av konkursen, etter at Ideal Bike Corporation da hadde begjært arrest for et krav i Birk Sport på drøyt 45 millioner kroner. Denne begjæringen ble også opprettholdt etter konkursen.

Ideal Bike Corporations krav er meldt inn i boet. Deres advokat i Norge, Ola Toftegaard-Hox, ønsker ikke å kommentere bakgrunnen for at de likevel ønsker å forfølge det også i rettssystemet, men det er klart at Ideal har begrensede utsikter til dekning. Deres krav er uprioritert, og øvrige krav er på rundt 3,7 millioner kroner. Salgssummen for Birk Sport-eiendelene var på rundt fem millioner.

Krever garanti

Om rettssaken blir noe av, ser ut til å både være et spørsmål om hvordan verden ser ut over et halvt år frem i tid – samt et økonomisk spørsmål. Tingretten behandlet arrestspørsmålet tidligere i år. Begjæringen ble da forkastet uten at retten tok stilling til selve pengekravet. Birk Sport ble tilkjent saksomkostninger på drøyt 17.000 kroner.

Kapital er kjent med at Birk Sport, etter seieren i den første runden, har stilt et krav om en garanti på 200.000 kroner for saksomkostninger. Det er knyttet usikkerhet til denne garantien. Om ikke Ideal Bike Corporation kommer opp med pengene, kan hele saken bli avvist.