<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Krever erstatning fra Jool for et produkt han selv solgte

Arkitekten bak det omstridte Bergensselskapet Inventa Finans, Daniel Mekki, kjøpte i 2019 et krav fra tre forsmådde investorer mot sin gamle arbeidsgiver for “knapper og glansbilder”. Først slo han sin gamle arbeidsgiver konkurs, og nå krever han erstatning fra skandaleombruste Jool. 

En omstridt mann: Daniel Mekki har i de siste årene solgt aksjer og lån i overprisede eiendommer i Bergen gjennom sitt selskap Inventa Finans. Foto: Vegar Valde/Bergens Tidende
Jus

Den bergenske finansmannen Daniel Mekki har saksøkt det svenske skandaleombruste konsernet Jool. Bakgrunnen for søksmålet er et krav på 3,5 millioner kroner som Mekki har kjøpt fra tre forsmådde investorer for hva som kan betegnes som “knapper og glansbilder”. Til alt overmål stammer kravet fra et spareprodukt fra Jool som Mekki selv solgte investorene, vel vitende om at produktet var dårlig.

Mekki gjør gjeldende et erstatningskrav knyttet til et tap han selv har forårsaket, og deretter tilegnet seg uten å betale for det. Det vil i en slik situasjon være rettighetsmisbruk å gjøre kravet gjeldende mot Jool.
Peter Hallsteinsen i Kluge, fra sluttinnlegg for Jool

Solgte “Jool-produkt”

Daniel Mekki ble i 2013 ansatt som leder av investeringsselskapet Solmunde & Partners’ (senere Fønwind) nye avdeling for finansiell rådgivning og salg av prosjektandeler. Her tok han inn og solgte, som en av flere i Norge, låneproduktet Phoenix, som var tilrettelagt av Jool.   

Det viste seg at Phoenix var regelrett svindel, noe alle involverte i dag er enig om, og Solmunde & Partners ble i 2018 saksøkt for 6,1 millioner kroner av Mekkis misfornøyde kunder. Selskapet anførte i retten at den som egentlig burde være saksøkt var Mekki.

Under rettssaken anførte Solmunde & Partners at produktet var et “Mekki-produkt”, at han solgte det uten at det var klarert og at Mekki hadde en tett relasjon til Jools norske avdeling, Jool Capital Partners. Under rettssaken ble det spilt av lydfiler av samtaler mellom Mekki og Jools norske salgssjef, hvor det fremsto at Mekki visste at produktet han solgte til saksøkerne var dårlig. I retten motsatte Mekki seg på det sterkeste denne beskrivelsen av ham. 

Tingretten bemerket at selv om  Mekki ikke videreformidlet til sin sjef i Solmunde & Partners at produktet var dårlig, hadde likevel selskapet arbeidsgiveransvar. Solmunde & Partners tapte saken. Det som videre skjer, er juridisk trapeskunst verdig en finansakrobat.

Slo tidligere arbeidsgiver konkurs

Daniel Mekki har med årene blitt en omstridt finansmann i Bergen. Etter sin tid som salgsleder i Solmunde & Partners startet han selskapet Inventa Finans. Kapital har tidligere avdekket hvordan Inventa Finans har forledet kunder til å investere i oppblåste eiendomsprosjekter. I januar 2020 publiserte Finanstilsynet en markedsadvarsel mot selskapet.  

Etter rettssaken beskrevet ovenfor kjøpte plutselig Mekki de forsmådde investorenes krav mot Solmunde & Partners gjennom sitt heleide selskap Mekki Invest. Betalingen investorene fikk var aksjer i Inventa Finans, som i dag knapt er verdt papiret de er skrevet på. Han brukte så dette kravet til å slå sin tidligere arbeidsgiver konkurs. Deretter rettet han et erstatningskrav på 3,5 millioner kroner mot Jools tidligere norske filial, Jool Capital Partners. 

Jool steiler

Jool har steilet over kravet fra Mekki. Hovedforhandlingene i saken ble holdt i april, men dom har ennå ikke falt. I hovedsak legger Jool til grunn at de har opptrådt ansvarlig da de tilrettela den aktuelle spareproduktet. Videre påpeker Jools advokat, Peter Hallsteinsen i Kluge, i sluttinnlegget at kravet allerede er gjort opp i saken mot Solmunde & Partners, og ved at  Mekkis selskap, Mekki Invest, fikk overtatt et krav mot ham personlig på 11,5 millioner kroner. Hallsteinsen skriver: 

“Mekki Invest AS v/ Daniel Mekki har dermed allerede mottatt fordeler som flere ganger overstiger det anførte kravet mot Jool.”

Videre påpeker Jool at kravet må falle bort på grunn av medvirkning. 

“Daniel Mekki holdt forsettlig eller uaktsomt tilbake sentral informasjon da han solgte produktet til investorene. Mekki var den som formidlet om innholdet av finansproduktet, og var videre den som ga investorene en klar oppfordring om å kjøpe det. Daniel Mekki var på dette tidspunktet kjent med at profesjonelle aktører hadde vurdert investeringsproduktet som useriøst, og at flere hadde uttalt seg tvilende om sikkerheten.”

Jools advokat konkluderer så: 

“Mekki gjør gjeldende et erstatningskrav knyttet til et tap han selv har forårsaket, og deretter tilegnet seg uten å betale for det. Det vil i en slik situasjon være rettighetsmisbruk å gjøre kravet gjeldende mot Jool.”

Hallsteinsen har ikke villet kommentere denne saken. 

Jool-konsernet er for øvrig i hardt vær for tiden. Som Kapital tidligere har skrevet om, står de overfor et ras av søksmål fra forsmådde investorer over hele Norge. 

Rettighetsmisbruk: Advokat Peter Hallsteinsen i advokatfirmaet Kluge påpeker på vegne av Jool at Mekki her gjør gjeldende et erstatningskrav knyttet til et tap han selv har forårsaket. Foto: Kluge

– Mekki handlet i god tro

Fra Mekkis side er saken egentlig enkel. Hans advokat, Emanuel Feinberg i Advokatfirmaet Glittertind, påpeker i sitt sluttinnlegg at kravet fra investorene er reelt, og at de i sin tid ble lokket til å investere i et produkt som var svindel. 

“Partene er enige om at forbrukerne har vært utsatt for en svindel, som har medført at investert kapital og renter har gått tapt,” skriver han.

Selv om Mekki var den som solgte dem produktet, anfører Feinberg at kravet må behandles som om det kommer fra investorene. 

“Daniel Mekkis handlinger gir naturligvis ikke grunnlag for reduksjon av deres krav.”

Mekki bestrider også at han har handlet uaktsomt i salget av finansproduktet, og at hans ansvar må sees på i lys av hans rolle og kunnskap da produktet ble solgt. Kapital har stilt Feinberg spørsmål om samtalene mellom Mekki og Jools norske salgssjef i 2014, som ble redegjort for i dommen mot Solmunde & Partners, men Feinberg er ikke kjent med dette.

Overfor Kapital kommenterer han kort at det er noen feil i sluttinnleggene som ble oppklart under hovedforhandlingene. Utover det vil han ikke kommentere saken før det foreligger en dom.

Skarpskodd hjelp: Mekki har engasjert advokat og partner i Glittertind, Emanuel Feinberg. Feinberg er omtalt som et kommende stjerneskudd i bransjen. Foto: Iván Kverme