<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Overtok erstatningskrav for småpenger - tilkjent millioner fra Jool

Den omstridte forretningsmannen Daniel Mekki overtok i 2019 et krav fra tre  investorer mot aksjer som i dag er nær verdiløse. Først fikk han avvist et regresskrav mot seg selv på 11,5 millioner kroner. Nå har han blitt tilkjent 3,1 millioner kroner i erstatning fra det skandaleombruste svenske konsernet Jool. 

I hardt vær: Det svenske Jool-konsernet har de siste årene blitt utsatt for en rekke søksmål angående investeringsprodukter de har tilrettelagt. Her er konsernets hovedkvarter i Göteborg. Foto: Jool
Jus

Det svenske selskapet Jool Capital Partner er i Oslo tingrett dømt til å betale det bergenske selskapet Mekki Invest i alt 3.167.500 kroner. Mekki Invest er heleid av forretningsmannen Daniel Mekki.

Bakgrunnen for søksmålet kan beskrives som en merkelig runddans. Mekki var nemlig ikke den forsmådde part i utgangspunktet – tvert om. Det opprinnelige kravet kom fra tre småinvestorer som i 2014, gjennom Bergensselskapet Solmunde & Partners (senere Fønwind), ble forledet til å investere i et låneprodukt tilrettelagt av Jool. Det var Mekki selv solgte disse tre investorene produktet da han på den tiden jobbet som investeringsrådgiver i Fønwind. 

Det viste seg senere at låneproduktet var regelrett svindel. Noe alle involverte i dag er enige om. 

Omstridt: Daniel Mekki er arkitekten bak det omstridte Bergensselskapet Inventa Finans. Kapital har tidligere avdekket hvordan Inventa Finans har forledet småinvestorer til å gå inn med lån i oppblåste boligprosjekter. Foto: Inventa Finans

Kravet vurderes som om det var fremmet av investorene, og Daniel Mekkis handlinger kan ikke gi grunnlag for en reduksjon av deres krav.
Oslo tingrett

Kjøpte seg ut av regresskrav

Dommen som nå foreligger, er et eksempel på juridisk trapeskunst av høy klasse: 

Da investorene skjønte at de hadde blitt forledet, gikk de til sak mot Fønwind. Selskapet ble i 2019 dømt til å betale 6,1 millioner kroner i erstatning til de tre investorene. I dommen mot Fønwind fra Bergen tingrett ble det slått fast at Mekki hadde handlet uaktsomt i forbindelse med salget av låneproduktet. Det ble poengtert at han og en annen selger solgte produktet vel vitende om at det hadde store mangler, og tross advarsler fra profesjonelle investeringsrådgivere. Både Bergen tingrett og Oslo tingrett har kommet til at Mekki handlet uaktsomt da han solgte produktet til investorene. 

Fønwind ble likevel dømt med begrunnelse i arbeidsgiveransvaret, men istedenfor å betale erstatningskravet rettet de krav om regress mot Daniel Mekki på 11, 5 millioner kroner. 

Mekki kvitterte med å overta det opprinnelige kravet fra de forsmådde investorene. I bytte fikk de aksjer i hans selskap Inventa Finans. I fjor gikk Finanstilsynet ut med en advarsel mot Inventa Finans. Tilsynet påpekte i advarselen at Inventa Finans ikke har konsesjon til å yte investeringstjenester i Norge. Etter det Kapital kan se, er aksjene i selskapet i dag nær verdiløse. 

Mekki brukte så kravet han ervervet mot aksjer i Inventa Finans til å slå sin gamle arbeidsgiver konkurs før regresskravet ble behandlet. 

Jeg er er fornøyd med dommen, og jeg er enig med retten i at Fønwind og Jool hadde ansvaret for å gi oss rådgivere riktig informasjon.
Daniel Mekki

Jool med motkrav

Jool-konsernet har de siste årene kommet i hardt vær i Norge. Finanstilsynet satte en stopper for konsernets norske selskaper i 2018. Tilsynet konkluderte med at Jool Capital Partner grovt og systematisk hadde overtrådt kravene i forsikringsformidlingsloven – både ved inngåelse av underagentavtaler og i løpende oppfølgning. Etter det har søksmålene mot selskapet stått i kø. 

Erstatningskravet til Daniel Mekki er en av få rettssaker hvor Jool ikke har inngått forlik med saksøkerne. 

Jools advokat, Peter Hallsteinsen i Kluge, påpekte i sitt sluttinnlegg at kravet mot Jool allerede var gjort opp i saken mot Fønwind, og ved at Mekkis selskap, Mekki Invest, fikk overtatt et krav mot ham personlig på 11,5 millioner kroner. 

Videre argumenterte Jool for at Mekkis krav burde falle bort grunnet medvirkning, og hadde selv et regresskrav mot ham: 

“Daniel Mekki holdt forsettlig eller uaktsomt tilbake sentral informasjon da han solgte produktet til investorene. Mekki var den som formidlet om innholdet av finansproduktet, og var videre den som ga investorene en klar oppfordring om å kjøpe det. Daniel Mekki var på dette tidspunktet kjent med at profesjonelle aktører hadde vurdert investeringsproduktet som useriøst, og at flere hadde uttalt seg tvilende om sikkerheten,” skrev Hallsteinsen i sluttinnlegget. 

Anker dommen

Oslo tingrett kom derimot til at regresskravet var grunnløst. Selv om tingretten også konkluderte med at Mekki hadde opptrådd klanderverdig da han solgte produktet, poengterte dommen: 

“Kravet vurderes som om det var fremmet av investorene, og Daniel Mekkis handlinger kan ikke gi grunnlag for en reduksjon av deres krav.”

Overfor Kapital kommenterer Hallsteinsen kort at Jool vil anke dommen, men at han ikke vil prosedere saken ytterligere i mediene. 

Jool-sjefen: Grunnlegger av Jool, det svenske “stjerneskuddet” Tom Olander. Foto: Jool

Mekki selv opplyser til Kapital at han er fornøyd med dommen. 

– Jeg er er fornøyd med dommen, og jeg er enig med retten i at Fønwind og Jool hadde ansvaret for å gi oss rådgivere riktig informasjon.