<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Milliardæren vant over installatøren

I 2020 saksøkte milliardær Michael Stang Treschow installatøren av smarte løsninger i sin toppleilighet på Tjuvholmen for 350.000 kroner. Nå har han vunnet saken i lagmannsretten, men må likevel betale 700.000 kroner av advokatutgiftene selv. 

Vant: Michael Stang Treschow brukte nesten 1,5 millioner kroner på advokater da han saksøkte en elektroinstallatør for 350.000 kroner. Milliardæren fikk gehør både i tingretten og lagmannsretten, men må likevel punge ut for deler av sakskostnadene. Foto: Iván Kverme
Jus

Arvingen til det familieeide selskapet Treschow-Fritzøe, Michael Stang Treschow (34), saksøkte CT Marine Elektronikk i 2020. Bakgrunnen var mangler i forbindelse med installasjon av en smarthusløsning. Treschow vant frem i Oslo tingrett i desember 2020, og ble tilkjent 650.000 kroner i erstatning og saksomkostninger, men elektroinstallatøren anket.

I starten av desember 2021 gikk ankeforhandlingen i Borgarting lagmannsrett, og dommen falt like før jul. CT Marine Elektronikk ble dømt til å betale Treschow 300.000 kroner i erstatning, samt 370.000 kroner i sakskostnader.

– Jeg tror mange er tilfreds med at noen tar seg bryet og kostnaden med å avklare ansvarsforholdet i en slik forbrukersak. To rettsinstanser har vært enige i at jeg, som forbruker, ikke skal lide økonomisk tap som følge av leverandørens manglende leveringsevne, skriver partner i First House, Steinar Flaa, i en e-post på vegne Treschow.

Advokatsalær mangedobbelt av tvistesum

Det er i 34-åringens toppleilighet på 350 kvadratmeter, med adresse “Kanalen” på Tjuvholmen, at løsningen ble installert i 2018. Treschow kjøpte leiligheten for 56 millioner kroner i 2016. Til daglig bor han i Larvik. Smarthusløsningen kostet Treschow 1,2 millioner kroner. Utbedringskostnadene som påløp før anlegget fungerte optimalt utgjør 345.000 kroner.

Da saken gikk i tingretten, leverte Treschow en omkostningsoppgave på nesten 550.000 kroner, som i sin helhet var advokatsalær. Retten bemerket den gang at kravet om sakskostnader lå langt over tvistesummen i saken, og at det var urimelig høyt.

I forbindelse med ankesaken i lagmannsretten har Treschows advokater inngitt en sakskostnadsoppgave på ytterligere 900.000 kroner. Lagmannsretten bemerker også at salærkravet i saken er svært høyt, særlig sett i forhold til tvistesummen. Retten oppfatter ikke sakens karakter slik at det er nødvendig med to advokater, og mener jobben kunne vært gjort på halve tiden. 

Må betale 700.000 selv

Samlet har Treschow brukt nesten 1,5 millioner kroner i advokatutgifter i tvisten, som altså handler om 345.000 kroner. Etter at CT Marine Elektronikk har betalt saksomkostningene retten finner rimelig, sitter Treschow fortsatt igjen med en advokatregning på over 700.000 kroner.

Anders Brosveet, daglig leder i Advokatfirmaet Elden, representerte CT Marine Elektronikk. Han har foreløpig ikke villet gi noen kommentar til denne saken. 

Profil

  • Michael Stang Treschow (34) er nr. 84 på Kapitals liste over Norges 400 rikeste, med 4,4 milliarder i formue. Han eier slottet Fritzøehus i Larvik.
  • Treschow er hovedarving etter avdøde Mille Marie Treschow, og syvende generasjons leder av industribedriften Treschow-Fritzøe. Konsernet har betydelige verdier innen eiendom og skog.
  • Treschow-Fritzøe-konsernet økte omsetningen med 11 prosent til 2,7 milliarder kroner i 2020, og satt igjen med 181 millioner etter skatt.