<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kreves for rundt 4 millioner

Eiendomsmilliardær Edgar Haugen ble saksøkt etter å ha kjøpt flere leiligheter av en nå avdød kvinne. I mars møttes partene i Borgarting lagmannsrett.

Saksøkes: I mars var Edgar Haugen i retten for andre gang i forbindelse med kjøp av fire leiligheter hvor spørsmålet dreier seg om han burde skjønt at han betalte en eldre dame underpris. Her fra en tidligere rettssak. Foto: Eivind Yggeseth
Næringsliv

For rundt fem år siden kjøpte eiendomsinvestor Edgar Haugen flere leiligheter, tre i Oslo og en på Fornebu, av en eldre kvinne. Haugen punget ut totalt 13,5 millioner kroner for de fire leilighetene.

Etter kvinnens bortgang i 2018 valgte datteren hennes, Anette Langaas, å gå til sak mot Haugen. Bakgrunnen for rettssaken var at Langaas mente eiendomsmilliardæren betalte underpris for morens leiligheter i 2015 og 2016.

Finansavisen har tidligere skrevet at taksten var på nærmere 17 millioner kroner til sammen, mens antatt markedsverdi på salgstidspunktet skal ha vært like over 17,7 millioner, ifølge sluttinnlegg levert inn til Oslo tingrett.

For dette krevde Langaas et erstatningskrav, noe Edgar Haugen ikke ville etterkomme.

– Det var de som tilbød oss å kjøpe leilighetene til en samlet pris. Hadde den prisen vært latterlig lav, ville jeg selvsagt reagert, men det var den altså ikke. Jeg føler ikke at jeg har gjort noe galt, uttalte eiendomsinvestor Edgar Haugen til Finansavisen i 2018.

Haugen vant frem, og kvinnen valgte dermed å anke saken til lagmannsretten.

Krever ca. fire mill. 

I starten av mars var ankesaken oppe i lagmannsretten, med et erstatningskrav som tar utgangspunkt i at salget av leilighetene var ugyldig.

Alle leilighetene i Oslo ble ifølge saksøker solgt til Haugen til en betydelig underpris – mellom 20 til 40 prosent under markedsverdi på salgstidspunktet. Leiligheten på Fornebu ble også solgt til for en litt lavere pris, men muligens innenfor en naturlig variasjon, hevdes det fra Haugens motpart.

Erstatningskravet fra Langaas beløper seg nå til undt fire millioner kroner, som dreier seg om underprisen leilighetene ble solgt for.

Videresolgt med blankoskjøter

I sluttinnlegget er det også sett på alternativavkastningen til Langaas, dersom leilighetene ikke ble solgt til Haugen. Det er hentet inn antatt markedsverdi for samtlige boliger som viser en samlet differanse på i underkant av seks millioner kroner for salg av eiendommene på omsetningstidspunktet sammenlignet med i dag.

Det fremkommer også at datteren reagerer på at Haugen skal ha solgt et par av boligene videre gjennom blankoskjøter til en venn like etter kjøpet av eiendommene. Ifølge Dagens Næringsliv skal Haugen forklart følgende i tingretten:

– Jeg spurte om å få blankoskjøte. Det er ikke noe ulovlig med det. Da slapp jeg å betale 275.000 i dokumentavgift. Ved å selge til ham slapp jeg også 300.000 i meglerprovisjon, sa Haugen.

Han mener det nærmest var den eneste måten å tjene noe på eiendomskjøpet på, og uttalte i retten, ifølge DN, at han satt igjen med 700.000 etter skatt.

Ingen av partene ønsket å kommentere saken til Kapital. Hva utfallet blir i lagmannsretten, burde være klart innen starten av april, dersom dommen avsies som normalt.