<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Omstridt badetøyselskap begjært konkurs

Skatteetaten har begjært det omstridte badetøyselskapet Porto Brazil konkurs. Selskapet, som i 2014 hentet inn mangfoldige millioner kroner via skandaletraderne i Bygdøy Allé Finanssenter, har ikke engang betalt for internettdomenet sitt. 

Lokkedue: Jenny Skavlan designet bikinkolleksjonen til Porto Brazil i 2014, men samarbeidet skar seg. Hun ble brukt aktivt for å selge overprisede aksjer i selskapet.  Foto: Camilla Birkeland
Næringsliv

– Dette vil vi få betalt i god tid før saken. Vi har vært litt snille med noen kunder som har hatt store betalingsproblemer – spesielt i Sør Europa, og Skatteetaten opererer med et feil beløp, sier administrerende direktør, gründer og eneste ansatte i Porto Br International AS, Kjetil Brødremoen Torper, om den forestående konkursbehandlingen i Asker og Bærum tingrett. 

Porto Br International AS, eller Porto Brazil som det omtales som, har i sin levetid vært  omstridt. I 2013 og 2014, med hjelp av en bikinikolleksjon designet av Jenny Skavlan, fikk skandalemeglerne i Bygdøy Allé Finanssenter (BAF) pushet overprisede aksjer i selskapet på småsparere. Samarbeidet med Skavlan endte med konflikt, og hun tok seg aldri betalt for arbeidet.

Skiftet navn og adresse: Bygdøy Allé Finanssenter (BAF) skiftet i 2018 navn til Aker Brygge Trading og flyttet fra Bygdøy til Munkedamsveien. Foto: Fredrik Grønningsæter

Kapital har siden vært i kontakt med mange av disse investorene som mener seg regelrett lurt av BAF og Porto Brazil. 

– Jeg er oppgitt og forbanna. Det eneste jeg lurer på i dag er hvor lenge de tør å holde dette gående, sa en investor i Porto Brazil til Kapital da vi skrev om selskapet i 2019.

Hevder det går bra: Kjetil Brødremoen Torper forteller til Kapital at Porto Brazil er i dialog med et internasjonalt motekonsern. Foto: Privat

Tilbakeført to ganger

Porto Brazil ble tvangsoppløst i Drammen tingrett i 2017, som følge av manglende innlevering av årsregnskap for 2015. Selskapets egenkapital var da i det vesentlige tapt. Det lyktes imidlertid den gang Torper å få tilbakeført selskapet. I 2018 ble det varslet om nok en tvangsoppløsning, men også da greide Torper å styre unna konkurs. Han sa følgende til Kapital i 2019: 

– Porto Brazil er et selskap med positiv utvikling. Uten å kunne gå i detaljer leverer driftsselskapet millionoverskudd for året 2018, og har et operativt datterselskap i Spania med fire millioner kroner i aksjekapital. Selskapet har arbeidet hardt med en tidkrevende og avansert snuoperasjon som man nå ser en positiv effekt av. Selskapets aksjonærer kan forvente utbytte fra og med driftsåret 2020. 

Pr. i dag har ikke investorene fått utlevert noe utbytte. 

Ikke levert årsregnskap

Utover kravet fra Skatteetaten er selskapet oppført med 11 inkassosaker, som går tilbake til 2017. Åtte av disse er regninger fra en domeneutleier, og det er gjennomgående snakk om mindre summer. Disse inkassosakene står i sterk kontrast til Torpers fortelling om selskapets tilstand: 

– De siste årene har Porto Brazil hatt et tosifret antall millioner norske kroner i årlig omsetning gjennom operativt datterselskap. Gjennomsnittlig årsresultat har vært ca. 6 prosent (EBITDA). Når det gjelder noen mindre, ubetalte beløp i Norge som journalisten etterspør, vil dette bli betalt om kort tid, sier han til Kapital. 

 I selskapets siste leverte årsregnskap påpeker derimot revisor følgende om datterselskapet: 

“Selskapets eiendeler består i utgangspunktet av en fordring og en aksjepost knyttet til datterselskap i Spania. Vi har ikke tilstrekkelig grunnlag til å uttale oss om verdien på disse eiendelene.” 

Årsresultatet for 2018 endte i ca. 650.000 kroner i minus, og konklusjonen ble gitt med forbehold. Videre ble det påpekt en rekke klanderverdige forhold. Deriblant at selskapet har ervervet egne aksjer i strid med aksjeloven. Regnskapet for 2019 er foreløpig ikke levert. 

– Kontrakt kansellert 

I 2019 kom Finanstilsynet med en advarsel mot BAF, som så skiftet navn til Aker Brygge Trading (ABT) og fortsatte virksomheten. Denne gang ved å pushe overprisede aksjer i kildevannsselskapet Nordic Life Holding AS, som også er etablert av Torper. BAF/ABT gikk konkurs i fjor sommer, men Nordic Life holder frem. Også her er driften i et spansk datterselskap, og Torper har tidligere bedyret overfor Kapital at Nordic Life står overfor et internasjonalt gjennombrudd – blant annet grunnet en rik investor i Midtøsten. 

En tilsvarende beskjed har Torper om Porto Brazil i dag. 

Rett før pandemien inntraff, sto Porto Brazil overfor sitt store internasjonale gjennombrudd med en signert distribusjonsavtale med et av verdens største motekonsern.
Kjetil Torper

– Rett før pandemien inntraff, sto Porto Brazil overfor sitt store internasjonale gjennombrudd med en signert distribusjonsavtale med et av verdens største motekonsern. Som en konsekvens av pandemien ble denne kontrakten dessverre kansellert. Videre var vi også nødt til å utsette utbytte til aksjonærer, forteller han. 

Skiftet navn og adresse: Bygdøy Allé Finanssenter (BAF) skiftet i 2018 navn til Aker Brygge Trading og flyttet fra Bygdøy til Munkedamsveien. Foto: Fredrik Grønningsæter

Torper kan fortelle at han er i dialog med motekonsernet, og at de har planer om å gjenoppta samarbeidet når pandemien er over. 

– Vi forventer å se resultatene av dette allerede i 2021. Vi har stor tro på at Porto Brazil vil levere positiv avkastning for eierne i årene fremover.

Kapital har vært i kontakt med Jenny Skavlans manager, Harald Dal. Han opplyser at for Skavlan er saken et avsluttet kapittel.