<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Himmelsk inntjening for omstridt “mirakelpredikant”

Svein-Magne Pedersen og Misjonen Jesus Leger soper fortsatt inn millionbeløp på sitt angivelige bidrag til at Gud kurerer folk for alt fra fordøyelsesplager til kreft.

Reklamerer stort: Svein-Magne Pedersen ønsker velkommen til helbredelsessenteret Misjonen Jesus Lever. Predikanten hevder at han gjennom Guds kraft har evnen til å helbrede folk. Det har gitt guddommelige inntekter. Foto: Anders Haukland
Næringsliv

“Verdens beste kraft mot kreft og andre sykdommer: Troens bønn, bygd på Bibelens kraftfulle løfter. En levende tro handler. Kom!”

Det skriver Svein-Magne Pedersen på sin private Facebook-side. Den omstridte predikanten, som ifølge ham selv “er en kanal for Guds kraft”, reklamerer jevnlig for at han bidrar til helbredelse av de fleste og det meste. Og mange biter på. Blant annet kan man på hjemmesiden til stiftelsen Misjonen Jesus Leger lese om en kvinne på 52 år som mirakuløst skal ha blitt kurert for hele tre ondartede svulster.

– Gud helbredet meg uten behandling av cellegift og stråling. Det er nå 23 år siden miraklet skjedde. Jeg har vært kreftfri siden Svein-Magne ba for meg, forteller hun.

Likeledes skal en mann fra Lofoten ha blitt kurert for både lammelser i bena og diabetes, bønnesvar skal ha gitt en 83-åring fra Porsgrunn synet tilbake, mens en kvinne fra Trøndelag skal ha blitt helbredet for både bruddskader, grønn stær, urinveisinfeksjon og fordøyelsesplager.

Skjermdump: Facebook

Ikke gratis

Å bli bønnhørt er imidlertid ikke gratis. Kapital har i en årrekke beskrevet hvordan Gud og Jesus hevdes å virke gjennom Pedersen via telefon, internett, TV-apparatet, e-post, mirakel- og helbredelsesmøter samt en magisk helbredelsesbok. Dette har gitt guddommelige inntekter.

Bare i fjor var omsetningen til Pedersens virksomhet, organisert gjennom stiftelsen Misjonen Jesus Leger, på rundt 13,3 millioner kroner. Inntektene har passert et tosifret millionbeløp med god margin hvert eneste år siden 2007 (se figur), og siden 2003 har stiftelsen, som ble opprettet i 1990, omsatt for nesten 250 millioner kroner.

Fjorårets omsetning skriver seg i hovedsak fra gaver og kollekt på til sammen 13 millioner kroner, mens salg av bøker og CDer innbragte drøye 300.000 kroner. Pedersen må også kunne sies å henge med i tiden, for nytt av året er at man kan støtte stiftelsen ved å vippse et valgfritt beløp til et nummer oppgitt på hjemmesiden.

Lønn på jorden

Slike tall gjør at Pedersen og hans familie også må kunne sies å ha fått sin lønn på jorden. I fjorårsregnskapet til stiftelsen står predikanten oppført med en årslønn på rundt 860.000 kroner. Samlet skattbar inntekt siste fem år utgjør 5,5 millioner kroner. Også kona Solveig, som jobber i stiftelsen sammen med sin ektemann, har tjent over fem millioner i samme periode, ifølge skattelistene.

Stiftelsens givere kommer fra inn- og utland. Predikantens popularitet strekker seg nemlig langt utover Norges grenser, og hvert år blir angivelig flere tusen frelst og helbredet over store deler av verden som følge av arbeidet til Misjonen Jesus Leger.

Frelse og helbredelse kan tas imot via fjernsynet en rekke steder. TV-sendingen “Mirakelet er ditt” går over halve kloden, ifølge hjemmesiden, og kan i Norge sees på den kristne kanalen Visjon Norge.

“Folk fra inn- og utland kontakter Svein-Magne for å få forbønn for sine sykdommer. Gjennom hans forbønn er mange blitt friske. Svein-Magne Pedersen tilbyr forbønn over internett, hvis du ønsker forbønn, kan du skrive det inn her. Du kan også få tilsendt en salveduk (gratis)”, heter det på hjemmesiden.

Skjermdump: Facebook

Helbredet for plattfot

Pedersens angivelige evner skal ha dukket opp under teologistudiet på Ansgarskolen i Oslo, da han lyttet til en karismatisk luthersk predikant fra Amerika som underviste om helbredelse ved bønn. Etter dette skal Gud ha døpt Pedersen og gitt ham kraft til å helbrede syke, før sistnevnte så gikk hen og kurerte sin svigerinne for plattfot.

Men guddommelige evner til tross: Også mirakelpredikanter må forholde seg til verdslige lover og regler. Forbrukertilsynet konkluderte i 2019 med at Pedersen hadde brutt reglene for markedsføring av alternativ behandling. Som følge av dette måtte predikanten legge ned teletorgtjenesten sin, samt gjøre flere endringer i markedsføringen av sine arrangementer. Bakgrunnen var en artikkelserie i VG, der det ble avslørt at Pedersen hadde tjent millioner på å selge telefonbønn til syke og samlet inn penger til nødhjelpsprosjekter som ikke eksisterte.

Også Stiftelsestilsynet opprettet sak, og kom i november samme år med kraftig kritikk av predikanten, blant annet knyttet til mangelfull informasjon til giverne. Tidligere i år gikk dessuten Innsamlingskontrollen ut og advarte om manglende åpenhet om økonomiske og organisatoriske forhold i Misjonen Jesus Leger.

– Kanal for Guds kraft

Svein-Magne Pedersen kan ikke forstå at enkelte reagerer på at han hevder å kunne kurere alvorlige sykdommer.

– Jeg kan ikke kurere noen sykdommer, hverken kreft eller annet. Jeg er kun en kanal for Guds kraft. Bibelen sier at Gud kan helbrede alle sykdommer gjennom tro og bønn. Jeg oppmuntrer folk til å handle i tro på Guds ord og søke forbønn. I misjonsbefalingen ber Jesus de troende om å helbrede syke i hans navn, og forvente at mirakler skjer.

– Hva tenker du om at Innsamlingskontrollen har gått ut og advart mot Misjonen Jesus Leger?

– Vi ønsker ikke å bruke store summer av misjonens midler på kontroll gjennom en privat stiftelse som Innsamlingskontrollen. De har ikke krav på det. Dette er bakgrunnen for at de har satt oss på obs-listen. Vi har regnskapsfører og revisor til å påse at alt går rett for seg. Og forresten, hvem kontrollerer Innsamlingskontrollen? Vi er også under Stiftelsestilsynet. Ca. 80 prosent av våre innsamlede midler går til diverse misjonsprosjekter, som bygging av brønner for de kasteløse i India, støtte til drift av barnehjem i India og TV-sendinger til nærmere 100 land. Mesteparten av dagen består i å samtale og be med mennesker i nød på telefonen. Vi utgir bladet Legedom og har eget bokforlag hvor vi utgir egne bøker om helbredelse og frelse.