<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Beveger seg mot superprofitt

Bengt Jonassen i ABG Sundal Collier ble kåret til beste analytiker i sektoren industri og materialer i Kapitals analytikerkåring. Her er hans beste aksjetips for 2022.

Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Investor

Alder: 47 år
Utdannelse: Siviløkonom fra NHH
Erfaring: Orion Analyse, Norse Securities, Glitnir Securities/RS Platou Markets, Carnegie og ABG Sundal Collier

Aksjetips: Yara (kjøp)
Sluttkurs 1. februar: 461,90 kroner 
Kursmål: 525 kroner
Begrunnelse: Vi har Yara   på kjøp som følge av flere forhold. Inntjeningsutsiktene på kort sikt er meget sterke. Gjødsel har relativt sett inelastisk etterspørsel, og det gjør at de høye produksjonskostnadene for gjødsel overføres til bonden. Summen av dette, samt en riktig produktportefølje, gjør at Yara sannsynligvis vil sette inntjeningsrekorder i første halvår. På lengre sikt vil avkarbonisering av produksjonsprosessen og overgangen til grønn ammoniakk skape nye, store forretningsmuligheter for Yara. Dette er i sin spede begynnelse, men dersom grønn ammoniakk blir et foretrukket drivstoff innen shipping, vil ammoniakkapasiteten i verden måtte dobles. Aksjen handles til én ganger selskapsverdi mot sysselsatt kapital (EV/CE), mot et historisk snitt på 1,64 ganger. Ettersom selskapet nå beveger seg mot superprofitt, mener vi aksjen burde handles til en premie mot sitt historiske snitt.

Inntjeningsutsiktene på kort sikt er meget sterke. Gjødsel har relativt sett inelastisk etterspørsel, og det gjør at de høye produksjonskostnadene for gjødsel overføres til bonden. Summen av dette, samt en riktig produktportefølje, gjør at Yara vil sannsynligvis sette inntjeningsrekorder i første halvår.
Bengt Jonassen, ABG Sundal Collier

Aksjetips: Norsk Hydro (hold)
Sluttkurs 1. februar: 70,66 kroner
Kursmål: 72 kroner
Begrunnelse: Også i aluminium har de høye energiprisene hevet kostnadene, noe som førte til nedstengninger i Europa i fjerde kvartal, og det på en aluminiumpris omkring 2.800 dollar pr. tonn. Som for Yara har Hydro   en produktportefølje som oppnår en premie utover aluminiumsprisen. Disse premiene har også satt rekordnivåer, noe som understøtter inntjeningen ytterligere. På lengre sikt blir det spennende å se om kostnaden for utslipp relatert til aluminiumproduksjon inkluderes i kostnadskurven. Det vil favorisere Norsk Hydro, som grunnet vannkraft og fornybar energi i sine kontrakter slipper ut to tonn CO2 pr. tonn aluminium, mens kullbaserte produsenter slipper ut 14–15. Ettersom CO2-prisen nå snuser på 100 dollar pr. tonn, vil konsekvensene kunne bli dramatiske. Men dette er på mange måter reflektert i prisingen av Hydro. Aksjen verdsettes til 1,9 ganger bokførte verdier, noe som er 90 prosent over det historiske gjennomsnittet og gjør at vi har en nøytral anbefaling.