<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Den klare vinneren

Ole Martin Westgaard i DNB Markets ble kåret til beste analytiker innen konsum, medier, fly og biotek i Kapitals analytikerkåring. Her er hans to favorittaksjer for 2022.

Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Investor

Alder: 38
Utdannelse: Master of business and economics, Handelshøyskolen BI
Erfaring: Oljeserviceanalytiker og partner i ABG frem til 2012, oljeserviceanalytiker i Carnegie frem til 2015 og deretter konsumanalytiker i DNB Markets.

Aksjetips: Adevinta (kjøp)
Sluttkurs 1.feburar: 95,66 kroner 
Kursmål: 135 kroner
Begrunnelse: Adevinta   er et rubrikkselskap med markedsledende posisjoner i hele 15 land og en portefølje med 40 digitale varemerker, som treffer en milliard mennesker og i snitt har hele tre milliarder besøk i måneden. Vi mener markedsposisjonene, sterk prisingsmakt og en asset light plattform er særs attraktivt i dagens marked, hvor kostnadsinflasjon er en bekymring. 

Adevinta har, til tross for høy topplinjevekst, allerede bevist lønnsomhet og gode marginer.

Aksjekursen er ned ca. 50 prosent det siste halvåret, primært drevet av skiftet mot verdiaksjer og bekymringer rundt svakt nybilsalg i Europa. Men bilsalget er ventet å ta seg opp i andre halvår, og Adevinta har, til tross for høy topplinjevekst, allerede bevist lønnsomhet og gode marginer. Aksjen prises til selskapsverdi mot estimert brutto driftsresultat (EV/EBITDA) for 2023 og 2024 på 16 og 14 ganger, ca. 40 prosent under historiske multipler. På mellomlang sikt forventer Adevinta i snitt topplinjevekst på ca. 15 prosent i kjerneområdene og en styrking av EBITDA-marginen til 40–45 prosent fra dagens 36 prosent.

Aksjetips: Norwegian Air (kjøp)
Sluttkurs 1. feburar: 12,48 kroner
Kursmål: 15 kroner
Begrunnelse: Etter restruktureringen mener vi Norwegian   fremstår som den klare vinneren i det attraktive nordiske flymarkedet, med en kontantposisjon på over 7,5 milliarder, en fleksibel flåte med power by the hour, et sterkt merkenavn med et godt fordelsprogram og en kostnadsposisjon som er betydelig lavere enn konkurrentene. Dette, i kombinasjon med en forventet sterk etterspørselsøkning som følge av at verden normaliseres, legger til rette for en betydelig økning i inntjening i 2022 og fremover. 

Etter restruktureringen mener vi Norwegian fremstår som den klare vinneren i det attraktive nordiske flymarkedet.

Aksjen handles i dag til pris over estimert inntjening (P/E) for 2023 på ca. 11,5 ganger, på linje med historiske nivåer. Vi mener dette er attraktivt, gitt den styrkede konkurransekraften. Videre mener vi det ligger betydelig merverdier i en løsning på tvisten med Boeing og redusert tilbakeholdelse fra kredittkortselskapene, som vil styrke den allerede sterke finansielle posisjonen ytterligere.