<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ser råsterk balanse

Alexander Aukner i DNB Markets ble kåret til beste analytiker i oppdrettssektoren i Kapitals analytikerkåring. Her er hans beste aksjetips for 2022.

Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Investor

Alder: 42
Utdannelse: Bachelor og master i management fra University of Technology Sydney
Erfaring: Åtte år i Explora Capital Management, fire år som analytiker og fire år som forvalter. Begynte i DNB Markets i 2013, analysesjef fra mai 2021

Aksjetips: Lerøy Seafood (kjøp)
Sluttkurs 1. februar: 76 kroner
Kursmål: 85 kroner
Begrunnelse: Balansen mellom tilbud og etterspørsel ser i år ut til å bli blant de beste de siste 20 årene. Pandemien har gitt detaljhandelen og hjemmekonsumet av laks et ordentlig skudd i armen, og ny etterspørsel fra hoteller, restauranter og foodservice kan komme på toppen. På tilbudssiden har vi hatt flere år med god global tilvekst, men justert for lagertrekk og -oppbygging venter vi et sted mellom null og to prosent i 2022. Spesielt i andre halvår kan vi se negativ vekst, noe vi tror vil føre til en betydelig økning i lakseprisene. Lerøy Seafood   er vårt foretrukne selskap fordi det handles til en rabatt mot nærmeste peers, er i slutten av et større investeringsprogram som bør gi operasjonelle forbedringer og har rom for utbytte. Gitt usikkerhet for nye virusmutasjoner og nedstengninger foretrekker vi Lerøy, som med sin balanse kan takle de fleste scenarioer uten større problemer.

Pandemien har gitt detaljhandelen og hjemmekonsumet av laks et ordentlig skudd i armen, og ny etterspørsel fra hoteller, restauranter og foodservice kan komme på toppen.
Analytiker Alexander Aukner i DNB Markets

Aksjetips: SalMar (kjøp)
Sluttkurs 1. februar: 611,80 kroner
Kursmål: 650 kroner
Begrunnelse: SalMar   vil også dra nytte av det sterke tilbuds- og etterspørselsbildet for laks i 2022–2023, og har gjennom flere mindre oppkjøp økt slaktekapasiteten både i Nord- og Midt-Norge. Den operasjonelle kvaliteten har vært på et høyt nivå over lengre tid, med lave kostnader og høy oppnådd pris, noe flere andre har slitt med. SalMar er et selskap som kan se dyrt ut på multipler, men her må man hensynta verdien av offshoresatsingen, som ennå ikke bidrar til lønnsomheten. I tillegg har Island midlertidig lavere lønnsomhet enn resten av konsernet. Justert for dette ser vi at kjernedriften i SalMar er priset på linje med f.eks. Mowi. Selskapet har uttalt at offshoresatsningen SalMar Aker Ocean er tenkt skilt ut som et eget selskap i 2022, noe som vil synliggjøre verdien i større grad. Innen offshore tror vi at SalMar Aker Ocean har flere års forsprang på konkurrentene, noe som kan blir verdifullt om markedet forblir stramt.