<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Advarer mot mulig nedside i boligprisene

Bengt Jonassen i ABG Sundal Collier ble kåret til beste eiendomsanalytiker i Kapitals analytikerkåring. Her er hans beste aksjetips for 2022.

Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Investor

Alder: 47 år
Utdannelse: Siviløkonom fra NHH
Erfaring: Orion Analyse, Norse Securities, Glitnir Securities/RS Platou Markets, Carnegie og ABG Sundal Collier

Aksjetips: Veidekke (kjøp)
Sluttkurs 1. februar: 133,40 kroner
Kursmål: 150 kroner
Begrunnelse: Veidekke   initierte et forbedringsprogram for et par år siden, og har gjennom 2020 og 2021 vist god gjennomføringskraft og løftet sin resultatmargin fra to prosent til 3,6 prosent. På lengre sikt har selskapet en ambisjon om å øke denne ytterligere til fem prosent. Dette er ikke trivielt – det er et nivå selskapet kun har klart å nå enkelte ganger gjennom sin lange historie, og noe vi mener at ikke er priset inn. Dersom ambisjonsnivået blir en realitet, vil Veidekke tjene 13 kroner pr. aksje. Utover dette har selskapet tre milliarder i netto kontanter som vi mener må sysselsettes, da de ikke kan deles ut som følge av krav til egenkapitalandel. Dette vil gi vekst og utbytte. En løpende direkteavkastning på fem–seks prosent, fortsatte forbedringer og en stor krigskasse gjør selskapet attraktivt i våre øyne.

Selskapet har tre milliarder i netto kontanter som vi mener må sysselsettes, da de ikke kan deles ut som følge av krav til egenkapitalandel. Dette vil gi vekst og utbytte.
Analytiker Bengt Jonassen i ABG Sundal Collier

Aksjetips: Selvaag Bolig (hold)
Sluttkurs 1. februar: 52 kroner
Kursmål: 55 kroner
Begrunnelse: Selvaag Bolig   er en meget godt drevet boligbygger, som dessverre nå møter større utfordringer enn normalt. For det første sier vår modell for norske boligpriser at det er nedside i disse om Norges Bank gjør alvor av sine annonserte renteøkninger. Det andre er at reguleringstempoet i kommunene er for lavt, noe som gjør at Selvaag Bolig sliter med å vokse. Etter å ha levert ca. 900 enheter i 2021 vil dette falle til 625 i 2022, med mulig ny vekst i 2023 til 700 enheter. I et slikt scenario vil selskapet tjene mellom 3,5 og 4,0 kroner pr. aksje, litt avhengig av prosjektmarginene. Ettersom selskapet er overkapitalisert vil det dele ut mer penger enn det tjener, men dette blir sannsynligvis også avkastningen til eierne. Vi ser for oss en direkteavkastning omkring syv prosent. Det er greit, men heller ikke noe mer.