<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Fra “everyone’s darling” til direkte upopulær

Anders Rosenlund i SEB ble kåret til beste analytiker i sektoren fornybar i Kapitals analytikerkåring. Her er hans beste aksjetips for 2022.

Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Investor

Alder: 44
Utdannelse: Siviløkonom fra NHH
Arbeidserfaring: Åtte år som analytiker, åtte år på corporate finance samt ett år i offentlig forvaltning. Startet i SEB i 2020

Aksjetips: Scatec Solar (kjøp)
Sluttkurs 1. februar: 128,60 kroner
Kursmål: 250 kroner
Begrunnelse: Scatec   er et av våre top-picks for 2022. Det er vårt inntrykk at aksjen har gått fra “everyone’s darling” til direkte upopulær, og 2021 var et forferdelig år for selskapet, med elendig aksjekursutvikling, rot med regnskapstall og kapasitetsambisjoner som ikke var i nærheten av å bli møtt. Det hele ble toppet av omicronutbruddet på det mye omtalte julebordet i slutten av november. Men Scatec er fortsatt en ledende utvikler og eier av fornybar strømproduksjon i fremvoksende økonomier. Etterspørselen etter strøm følger økonomisk vekst, og fornybar kraft representerer den billigste strømmen dersom sol-/vindressursene er gode. I tillegg er energisikkerhet og -uavhengighet drivende for utbygging. Scatecs utviklingsportefølje er tilstrekkelig til å mangedoble kapasiteten ved årsslutt 2021, og vi er overbevist om at selskapet vil levere (lønnsom) vekst fremover. Dagens verdsettelse mener vi er attraktiv og at den i liten, om noen, grad priser inn fremtidig vekst.

2021 var et forferdelig år for selskapet, med elendig aksjekursutvikling, rot med regnskapstall og kapasitetsambisjoner som ikke var i nærheten av å bli møtt.
Analytiker Anders Rosenlund i SEB

Aksjetips: Hexagon Composites (kjøp)
Sluttkurs 1. februar: 30,22 kroner
Kursmål: 50 kroner
Begrunnelse: Selskapet gir eksponering mot en grønnere økonomi, gjennom både sin markedsledende posisjon innen oppbevaringsløsninger og fremdriftssystemer for komprimert (fornybar) naturgass, samt gjennom eierandelen på 73 prosent i separat noterte Hexagon   Purus, som er leverandør til batteri- og hydrogenkjøretøyer. Fornybar naturgass er et effektivt, tilgjengelig og raskt voksende segment, spesielt i det nordamerikanske markedet, og vi forventer god og lønnsom vekst gjennom 2022. Ved slutten av fjoråret fikk Hexagon Composites refinansiert et obligasjonslån med tilknyttede begrensninger på betaling av utbytter og distribusjon av Hexagon Purus-aksjer, noe som burde gi selskapet større fleksibilitet. Vi er positive til Hexagon Purus, men tror en mindre indirekte eierandel vil være bra for verdsettelsen av Hexagon Composites. Justert for markedsverdien av Hexagon Purus-eierskapet prises den gjenstående virksomheten i Hexagon Composites implisitt til rundt syv ganger estimert EBITDA for 2022, noe vi mener er attraktivt.