<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Har veldig få kjøpsanbefalinger

Petter Kongslie i Sparebank 1 Markets er årets beste IT- og telekomanalytiker i 2022.

Petter Kongslie, SpareBank 1 Markets Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Investor

Alder: 30
Utdannelse: Bachelor fra NMBU i Ås og master fra NHH i Bergen
Erfaring: Startet i SpareBank 1 Markets på deltid i 2013, fulltid siden 2016

– Tusen hjertelig takk for det, utrolig moro. Dette motiverer til å stå på videre med å gi kundene gode anbefalinger, sier Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets idet Kapital gratulerer med seieren i IT- og telekomkategorien for tredje året på rad.

Han tror en kombinasjon av bred dekning, som også hensyntar makro og strategi, med flere salgs- og holdanbefalinger enn kjøpsanbefalinger gjennom året, er nøkkelen til suksess i et år der inflasjon og økte renter har gitt store utslag. Som et eksempel viser han til at S&P 500-indeksen er ned 22 prosent så langt i år, mens estimatene faktisk er opp seks prosent og multiplene er ned hele 28 prosent. Tilsvarende utvikling har også funnet sted på teknologitunge Nasdaq.

– Det betyr at nedgangen i indeksen så langt i år skyldes høyere realrenter, noe som gir høyere avkastningskrav og påvirker verdsettelsen av aksjer negativt, og spesielt for selskapene med inntjening langt frem i tid, sier han. 

Ifølge Kongslie blir det aller viktigste å følge med på fremover hva som skjer med fremtidige inntjeningsestimater.

– Vi tror at vedvarende høy inflasjon vil fortsette å påvirke konsumentenes disponible inntekt, føre til en ytterligere svekkelse av global etterspørsel og etter hvert smitte over i lavere inntjeningsvekst for bedriftene, sier han.

Vi tror at vedvarende høy inflasjon vil fortsette å påvirke konsumentenes disponible inntekt, føre til en ytterligere svekkelse av global etterspørsel og etter hvert smitte over i lavere inntjeningsvekst for bedriftene.
Petter Kongslie

SpareBank 1 Markets syn er at fallende makroindikatorer og etterspørselssvikt vil slå ut i lavere avkastning på reinvestert kapital for bedriftene, samtidig som høyere realrenter øker avkastningskravet. Dette vil i så fall gjøre det mindre lønnsomt å investere, og følgelig tror de at aktivitets- og investeringsnivå i bedriftene vil komme ned. Dette vil igjen kunne påvirke fremtidige inntjeningsestimater i det korte bildet. 

– Dette mener vi ikke er reflektert i aksjekursene innenfor TMT (teknologi, medier og telekom, journ. anm.) og small cap, noe som gjør at vi fortsatt har en forsiktig holdning til selskapene i vårt dekningsunivers, med veldig få kjøpsanbefalinger.

IT og telekom 2022 2021 2020
Petter Kongslie (SpareBank 1 Markets) 24,6% 24,3 22,0%
Christoffer Wang Bjørnsen (DNB Markets) 19,6% 23,1% 21,4%
Frank Maaø (DNB Markets) 16,4% 16,8% 12,7%
Christoffer Wang Bjørnsen, DNB Markets Foto: Iván Kverme/Finansavisen
Frank Maaø, DNB Markets Foto: DNB