<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Sektoren har kommet for å bli

Thomas Dowling Næss i SpareBank 1 Markets er årets beste fornybaranalytiker i 2022.

Thomas Dowling Næss, Sparebank 1 Market Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Investor

Alder: 27
Utdannelse: Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU
Erfaring: SpareBank 1 Markets siden 2020

I den stadig viktigere fornybarkategorien er det i år Thomas Dowling Næss i Sparebank 1 Markets som stikker av med seieren. Som en suksessfaktor trekker han blant annet frem en ukentlig rapport, utarbeidet sammen med kollega Vetle Wilhelmsen, der duoen har gått i dybden på nyheter, reguleringer og spesifikke temaer innen fornybarsektoren.

– Selv om prisingen har vært utfordrende for mange selskaper i år, er vi overbevist om at sektoren har kommet for å bli, og mener derfor det er viktig å heve kunnskapsnivået både hos oss og investorene. I tillegg har vi lagt mye vekt på at supervekst ikke nødvendigvis betyr superprofitt, og det tror jeg endel investorer har satt pris på, sier han.

Da Kapital nylig viet en hel utgave til bærekraft og ESG, var et av hovedtemaene at dette har møtt motvind på flere områder det siste året. Næss påpeker at det er en enormt stor energiomveltning som skal til før verden når målene om nullutslipp, og at det er vanskelig å gjøre alt riktig fra start.

– Industrien har vært vant til fallende priser, men har de siste to årene fått erfare at det ikke alltid vil være tilfellet – voksesmerter er kanskje et passende ord. På toppen av dette har prisingen av selskapene generelt vært strukket og realrentene økende, noe som i sum ikke har vært hyggelig for aksjene. Samtidig handler en stor del av vår sektor om å produsere energi, og fornybart har på papiret aldri vært mer kompetitivt. Det er gledelig for veksten i årene som kommer. Også på den regulatoriske siden har myndighetene gjort mye, og både EU og USA har definitivt vist at de skal satse stort i årene som kommer, sier han.

Industrien har vært vant til fallende priser, men har de siste to årene fått erfare at det ikke alltid vil være tilfellet – voksesmerter er kanskje et passende ord.
Thomas Dowling Næss

I sum har det nok vært flere utfordringer enn fordeler i det korte bildet, men utsiktene langsiktig har aldri sett bedre ut, mener analytikeren. Og selv om vekst og lønnsomhet ikke alltid går hånd i hånd, tror han at det etter hvert vil åpenbare seg nye, interessante investeringsmuligheter.

– Vi ville lagt vekt på å investere i selskaper som har mulighet til å opparbeide seg varige konkurransefortrinn, i hvert fall hvis man har lang investeringshorisont. Ellers kan man, som i alle andre sektorer, investere i noe som har helt fornuftig avkastning på kapitalen, men som er priset billig, sier han.

Fornybareksperten tror dog det kan være litt tidlig å begynne å plukke grønne aksjer på bred basis.

– Det er nok fortsatt en viss nedside igjen. Det er alltids noen selskaper man kan begynne å kjøpe, men i sum tror jeg ikke bunnen er nådd ennå.

Fornybar 2022 2021 2020
Thomas Dowling Næss (Sparebank 1 Markets) 25,8% 11,0% 1,8%
Martin Huseby Karlsen (DNB Markets) 14,6% n.a. n.a.
Anders Rosenlund (SEB) 11,9% 19,9% 8,7%
Martin Huseby Karlsen, DNB Markets Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Anders Rosenlund, SEB Foto: Ole Berg-Rusten/NTB